VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Docent: Thijs Paré

Drs. Thijs Paré MRE is expert op het gebied van vastgoedsturing en assetmanagement. Hij stelt portefeuillestrategieën op of actualiseert deze en vertaalt deze naar concrete ingrepen op complexniveau. Tevens is hij expert in het inrichten van het organisatieproces rondom vastgoedsturing. Verdere kernexpertises van hem betreffen binnenstedelijke herontwikkelingsopgaven en het verduurzamen van vastgoedportefeuilles. Naast zijn interim- en advieswerk is hij actief als commissaris, visitator en docent.

1 opleiding gevonden

Toezicht op vastgoedinvesteringen

  • 1 dag
  • 5 punten
  • Bouwen, Renoveren, Investeringen, Portefeuillebeleid, Risicobeoordeling

De investeringsopgaven waar corporaties voor staan zijn enorm. Er is een groot woningtekort, er moet worden gerenoveerd en de plannen voor verduurzaming en energietransitie zijn kostbaar en tevens van grote maatschappelijke betekenis. Voor corporaties zijn dat aanzienlijke investeringen, waar veel geld mee gemoeid is en die vaak gepaard gaan met forse financiële en volkshuisvestelijke risico’s. Lees verder »