VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Docent: Puck Dinjens

Drs. Puck Dinjens heeft uitgebreide ervaring met vraagstukken op het gebied van governance. Vanuit Governance in Balans adviseert zij toezichthouders zowel over inhoud en inrichting van governance als over de samenstelling en de cultuur en het gedrag van de raad. Deze vraagstukken benadert zij vanuit een gedragswetenschappelijke invalshoek, dus met aandacht voor het spel binnen het kader van de spelregels. Zij is docent en evaluator bij NVTZ Academie, (kern)docent bij VTOI-NVTK Academie en VTW Academie en tevens programmadirecteur bij Governance University.

Onder haar eindredactie is in 2018 “Goede Raad voor Commissarissen” verschenen. Verder is zij auteur van het governance-onderzoek “Bestuurder, voldoende uitgedaagd?” (2013) en onder meer coauteur van diverse Toolkits, waaronder de Toolkit Toezicht Gezondheidszorg. Sinds 2019 is zij hoofdredacteur van het governance-tijdschrift Goed Bestuur en Toezicht.

2 opleidingen gevonden

Teamvorming in de raad van commissarissen

  • 5 punten
  • Samenwerking, Teamontwikkeling, Beoordelen van gedrag, Visieontwikkeling, Reflectie

De raad van commissarissen is een zogeheten ‘laag-frequent’ team. Wanneer er in een organisatie weinig speelt, leidt dat gewoonlijk niet tot ervaren ongemak, maar zodra de situatie spannender wordt, veelal wel. En dan kan er het nodige mis gaan. Bij strategische veranderingen of in het geval van een crisis komt het aan op het samenspel Lees verder »

Leergang voor de voorzitter

  • 3 dagen
  • 15 punten
  • Verantwoordelijkheden, Vergroting handelingsrepertoire, Samenspel met andere gremia, Teambuilding, Werkgeverstaken

Een prima toezichthouder is nog niet zomaar een goede voorzitter. Het is dan ook niet vreemd dat de voorzitter veelal ‘in functie’ wordt geworven. Er worden hoge eisen gesteld aan het interne toezicht van een maatschappelijke organisatie. De maatschappelijke opgave is vaak complex, de middelen – zeker in sommige sectoren – beperkt en er zijn Lees verder »