VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Docent: Peter Boelhouwer

Peter Boelhouwer is hoogleraar Huisvestingssystemen in Delft.  Sinds ruim 40 jaar bestudeert Peter de interactie tussen de woningmarkt en het volkshuisvestingsbeleid. Peter was o.a. extern adviseur van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties, is commissaris bij 3BWonen in Lansingerland en visiteert via Cognitum regelmatig corporaties. Ook is Peter voorzitter van het European Network for Housing Research en van het Architectuurpunt Zoetermeer.

2 opleidingen gevonden

Online college ‘De wooncrisis. Hét dossier voor elke woningcorporatie ‘

  • 1 uur
  • 1 punt
  • Strategie, Volkshuisvesting, Interventies, Huurbeleid

De wachtlijsten zijn lang, de huren hoog en er wordt te weinig gebouwd. Starters kunnen bijna geen kant op. Een greep uit de vraagstukken die samen de wooncrisis vormen. Het onderwerp staat weer hoog op de politieke agenda en is vrijwel dagelijks in het nieuws. Voor corporaties is het een structurele uitdaging en – maatschappelijk Lees verder »

Betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid voor commissarissen van woningcorporaties

  • 1 dag
  • 5 punten
  • Inzet middelen, Doelgroepen, Huurbeleid, Woonlasten, Energietransitie

Deze compacte eendaagse masterclass voor commissarissen van woningcorporaties geeft inzicht in de afweging die corporaties moeten maken tussen drie kernbegrippen: betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit. Bij de inzet van de financiële middelen maken corporaties steeds afwegingen tussen betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit. Daar dwars doorheen loopt het voornemen om werk te maken van duurzaamheid en energietransitie. In Lees verder »