VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Docent: Peter Boelhouwer

Peter Boelhouwer is hoogleraar Huisvestingssystemen in Delft.  Sinds ruim 40 jaar bestudeert Peter de interactie tussen de woningmarkt en het volkshuisvestingsbeleid. Peter was o.a. extern adviseur van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties, is commissaris bij 3BWonen in Lansingerland en visiteert via Cognitum regelmatig corporaties. Ook is Peter voorzitter van het European Network for Housing Research en van het Architectuurpunt Zoetermeer.

2 opleidingen gevonden

Betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid voor commissarissen van woningcorporaties

  • 1 dag
  • 5 punten
  • Inzet middelen, Doelgroepen, Huurbeleid, Woonlasten, Energietransitie

Deze compacte eendaagse masterclass geeft inzicht in de afweging die corporaties moeten maken tussen drie kernbegrippen: betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit. Bij de inzet van de financiële middelen maken corporaties steeds afwegingen tussen betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit. Daar dwars doorheen loopt het voornemen om werk te maken van duurzaamheid en energietransitie. In deze eendaagse masterclass leidt Lees verder »

Online College ”Huurbeleid, betaalbaarheid en de rol van de RvC”

  • Online Colleges
  • 1 punt

Tijdens dit online college worden de diverse methoden uitgelegd hoe de betaalbaarheid kan worden vastgesteld en hoe de betaalbaarheid van de woningvoorraad zich de afgelopen jaren ontwikkeld heeft. Dit wordt afgezet tegen de ontwikkelingen met betrekking tot de doelgroep van de woningcorporaties en de ruimte die de doelgroep heeft met betrekking tot hun budget. Om Lees verder »