VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Docent: Paul Stamsnijder

Paul Stamsnijder (1968) is oprichter en partner van de Reputatiegroep. Deze adviespraktijk helpt opdrachtgevers bij het creëren van positieve impact in de samenleving. Door de jaren heen werkte hij met tal van woningcorporaties, waardoor hij het krachtenveld van de sector redelijk kent. Daarnaast heeft hij rijke ervaring als toezichthouder in de zorg, bij onder andere het Liliane Fonds (ontwikkelingshulp en gehandicaptenzorg), Kwadrant Groep (ouderenzorg), diagnostisch centrum Saltro en de Stichting Haagse Gezondheidscentra (SHG). Hij schreef onder andere ‘Stakeholdermanagement: start met wie’ (2016) en “Purpose: het verhaal van de moraal (2019).

1 opleiding gevonden

Stakeholdermanagement, de nieuwe relatie met gemeente en huurder en de rol van de RvC

  • 1 dag
  • 5 punten
  • Dialoog met stakeholders, Lokale partijen, Gemeente, Huurdersorganisatie

De corporatie werkt steeds meer in verbinding met andere partijen. Met de formele partijen – gemeenten en huurders – waarmee prestatieafspraken worden gemaakt, maar ook bijvoorbeeld met zorg- en welzijnsinstellingen. In de Governancecode woningcorporaties luidt code 4 “Bestuur en RvC gaan in dialoog met belanghebbende partijen.” De vraag is dan wie zijn die partijen, wie Lees verder »