VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Docent: Marc Breij

Marc Breij is partner bij Accent Organisatie Advies. Hij adviseert bestuurders, managementteams en toezichthouders bij de versterking van het strategisch risicomanagement. Marc is voormalig lid van de directie en bestuurder van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Daarvoor heeft hij diverse managementposities in binnen- en buitenland bekleedt bij ABN AMRO, met name op het gebied van Strategie en Risicomanagement. Marc heeft diverse commissariaten bij internationale investeringsfondsen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking.

1 opleiding gevonden

Risicomanagement en het toezicht daarop

  • 1 dag
  • 4 punten
  • Risicobereidheid, Risicocultuur, Risicobeheersing en - beoordeling, Risico instrumenten

Het nemen van risico’s is voor elke organisatie inherent aan het werken dat hoort bij het realiseren van uw doelen. Maar hoe doet u dat verantwoord? Dat is primair de zaak van de bestuurder. Het is aan de commissaris om een oordeel te vormen over de strategische risico’s, de risicobereidheid en de effectiviteit van risicobeheersing Lees verder »