VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Docent: Joost Kramer

Mr. drs. Joost Kramer is jurist en bedrijfskundige en geeft sinds 2011 op juridisch en bedrijfskundig vlak governance advies en ondersteuning aan RvB, RvC/RvT en bestuurssecretarissen. Hij is oprichter en directeur van JJK. Corporate Governance Boutique en Raadsondersteuning. Raadsondersteuning is sinds 2019 een deels zelfstandige praktijk die zich uitsluitend richt op toezichthoudende organen. Raadsondersteuning faciliteert, adviseert en optimaliseert de inrichting, inbedding en het functioneren van RvC’s en RvT’s. Joost heeft jarenlange kennis en ervaring opgebouwd als advocaat, hoofd juridische zaken, bestuurssecretaris en raadsadviseur (boardroom advisor) bij grote Nederlandse en internationale organisaties (waaronder woningcorporaties). Joost is daarnaast faculty member bij Speakers Academy inzake governance onderwerpen.

2 opleidingen gevonden

Online College “De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)”

  • Online Colleges
  • 1 punt
  • Relevantie voor semipublieke domein, Oorsprong, Inhoud, Bedoeling

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) treedt per 1 juli 2021 in werking. De WBTR verduidelijkt de regeling voor bestuur en toezicht bij verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen. Hierbij wordt aangesloten bij de bestaande regels voor de naamloze- en de besloten vennootschap (nv/bv) in het Burgerlijk Wetboek. De WBTR hangt nauw samen met Lees verder »

Goed toezicht verdient goede ondersteuning

  • 1 dag
  • 5 punten
  • Ondersteuning RvC, Rolbepaling, Ontwikkelingen in toezicht

Een Raad van Commissarissen in de corporatiesector heeft met een duidelijke taakverzwaring te maken. De positie van de Raad van Commissarissen is bij corporaties steeds centraler komen te staan en het lidmaatschap ervan is meer en meer een vak geworden. De uitvoering van de taken die in de statuten staan vermeld, is verbreed en verdiept. Lees verder »