VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Docent: Johan Schudde

Johan Schudde werkte als registeraccountant al voor woningcorporaties voordat hij in 2010 de overstap maakte naar de sector zelf.  Na tien jaar ervaring als financieel directeur bij twee grootstedelijke corporaties is hij vanaf begin 2021 actief als bestuurder bij een middelgrote corporatie. Naast zijn hoofdfuncties heeft de heer Schudde ruime ervaring aan de bestuurstafel opgedaan met commissariaten bij een drietal woningcorporaties en heeft hij zich ook landelijk o.a. in WSW, Aedes en VTW verband begeven, waarmee hij zijn professionele horizon verder heeft verbreed. Momenteel is hij actief als commissaris bij een groet GGZ instelling in Zeeland en bij het eerste Huis voor Immaterieel Erfgoed in Nederland.

Na zijn postdoctorale opleiding accountancy aan de Universiteit van Amsterdam is de heer Schudde voortdurend aan zijn ontwikkeling blijven werken middels diverse (na) scholingen en recent de opleiding Bestuurder Corporatie 21e eeuw en een uitgebreide leergang Wonen en Zorg. De heer Schudde is samen met Gerard Erents en Ben Spelbos auteur van de VTW publicatie ’Financieel Toezicht’ voor commissarissen. De continue dynamiek van de (semi) publieke sector is een rode draad in zijn werkzame leven en blijven hem boeien, zeker nu rol en taken op het scheidingsvlak privaat en publiek aan het schuiven zijn.

1 opleiding gevonden

Leergang de nieuwe commissaris

  • 2 dagen
  • 12 punten
  • Volkshuisvesting, Bedrijfsvoering, Financiën, Boardroom dynamics

Deze tweedaagse leergang heeft als doel om commissarissen die nieuw zijn in de wereld van woningcorporaties en/of in het vak van commissaris, met de nodige basiskennis en inzichten te voorzien om hun functie snel professioneel te kunnen invullen. Tevens is er gelegenheid om met commissarissen van andere corporaties ervaringen uit te wisselen. Drie onderwerpen staan Lees verder »