VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Docent: Carin Bruil

Carin Bruil is ruim 30 jaar werkzaam in de volkshuisvesting, voornamelijk in staffuncties bij verschillende woningcorporaties. Zij heeft een passie voor het bieden van een goed thuis aan kwetsbare groepen op de woningmarkt. Sinds 2008 is zij bestuurssecretaris, de afgelopen jaren bij Woningbedrijf Velsen en sinds september 2019 bij Woonopmaat in Heemskerk. Als bestuurssecretaris is zij adviseur/sparringspartner van de bestuurder en secretaris van de Raad van Commissarissen. Daarnaast verricht zij secretarisactiviteiten bij collega-corporaties wanneer er specifieke (hulp)vragen op dit vlak zijn en is zij actief in het netwerk bestuurssecretarissen van Aedes,

1 opleiding gevonden

Goed toezicht verdient goede ondersteuning

  • 1 dag
  • 5 punten
  • Ondersteuning RvC, Rolbepaling, Ontwikkelingen in toezicht

Een Raad van Commissarissen in de corporatiesector heeft met een duidelijke taakverzwaring te maken. De positie van de Raad van Commissarissen is bij corporaties steeds centraler komen te staan en het lidmaatschap ervan is meer en meer een vak geworden. De uitvoering van de taken die in de statuten staan vermeld, is verbreed en verdiept. Lees verder »