VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Docent: Bram Klouwen

Bram Klouwen werkt sinds 1995 in de volkshuisvesting als adviseur van corporaties, gemeenten en rijk. Hierdoor kent hij de volkshuisvesting vanuit meerdere invalshoeken. In 1998 kwam hij bij adviesbureau Companen, waar hij in 2005 algemeen directeur werd. Bram begeleidt corporaties met hun ondernemingsstrategie, portefeuilleplannen en governance-vraagstukken. In die rol begeleidde hij ook RvC’s met toezichtsvraagstukken, als gespreksleider bij jaarlijkse conferenties of bij zelfevaluaties. Specifieke expertise heeft Bram opgebouwd rond het proces en de inhoud van prestatieafspraken. Hij was de afgelopen jaren procesbegeleider bij de nodige prestatieafspraken. Met de komst van de nieuwe Woningwet heeft hij voor Aedes, de Woonbond, VNG en het ministerie van BZK de handreiking prestatieafspraken ontwikkeld. Deze handreiking heeft hij recent omgevormd tot de vraagbaak prestatieafspraken.

1 opleiding gevonden

Online college ‘Prestatieafspraken en de rol van de RvC’

  • 1 uur
  • 1 punt

Met de Woningwet 2015 is het proces om te komen tot prestatieafspraken tussen corporaties, huurdersorganisaties en gemeenten wettelijk verankerd. Het doel is een stevigere inbedding van de volkshuisvestelijke prestaties in het lokale woonbeleid. Op veel plaatsen heeft sindsdien het werken aan prestatieafspraken een vlucht gekregen. Bij de evaluatie van de Woningwet in 2019 is vastgesteld Lees verder »