VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Docent: Arnoud Spithoven

Drs. ing. Arnoud Spithoven MRE MRICS is specialist op het gebied van vastgoedsturing en assetmanagement. Hij ondersteunt bestuurders en directies bij investeringsbeslissingen ten aanzien van het optimaliseren en transformeren van bestaand vastgoed en het ontwikkelen en realiseren van nieuw vastgoed. Tot zijn cliëntenportefeuille behoren woningcorporaties, zorginstellingen en gemeentes. Naast zijn interim- en advieswerk is hij actief als commissaris, visitator en docent.

3 opleidingen gevonden

Toezicht op vastgoedinvesteringen

  • 1 dag
  • 5 punten
  • Bouwen, Renoveren, Investeringen, Portefeuillebeleid, Risicobeoordeling

De investeringsopgaven waar corporaties voor staan zijn enorm. Er is een groot woningtekort, er moet worden gerenoveerd en de plannen voor verduurzaming en energietransitie zijn kostbaar en tevens van grote maatschappelijke betekenis. Voor corporaties zijn dat aanzienlijke investeringen, waar veel geld mee gemoeid is en die vaak gepaard gaan met forse financiële en volkshuisvestelijke risico’s. Lees verder »

Online College ”De rol van de RvC bij vastgoedinvesteringen”

  • 1 uur
  • 2 punten
  • Bouwen en renoveren, De fasen van projectontwikkeling, Investeringsstatuut, Innovaties

Het proces van bouw en renovatie heeft grote impact: er is veel geld mee gemoeid, er kunnen grote risico’s worden gelopen, er wordt iets neergezet voor de lange termijn en met grote maatschappelijke impact. Immers, het gaat hier om een kernproduct van de corporatie. De Woningwet 2015 gebiedt dat projecten met een investering > 3 Lees verder »

Toezicht op zorgvastgoed

  • 1 dag
  • 5 punten
  • Wettelijke kaders, Zorgvastgoedportefeuille, Wet- en regelgeving, Ontwikkeling en exploitatie

Veranderde wet- en regelgeving in de zorg, welzijn en volkshuisvesting in combinatie met een veranderende klantvraag noodzaken woningcorporaties en zorginstellingen om kritisch naar hun zorgvastgoed te kijken. Ontwikkelingen in de zorgsector zijn onder meer het weggevallen van de kapitaalgarantie, het scheiden van wonen en zorg, decentralisaties naar de gemeenten (WMO, Jeugd, Werk en inkomen), de Lees verder »