VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Docent: Arnoud Spithoven

Drs. ing. Arnoud Spithoven MRE MRICS is specialist op het gebied van vastgoedsturing en assetmanagement. Hij ondersteunt bestuurders en directies bij investeringsbeslissingen ten aanzien van het optimaliseren en transformeren van bestaand vastgoed en het ontwikkelen en realiseren van nieuw vastgoed. Tot zijn cliëntenportefeuille behoren woningcorporaties, zorginstellingen en gemeentes. Naast zijn interim- en advieswerk is hij actief als commissaris, visitator en docent.

3 opleidingen gevonden

Online Masterclass ”De rol van de RvC bij vastgoedinvesteringen”

  • Online Masterclass
  • 2 punten

Het proces van bouw en renovatie heeft grote impact: er is veel geld mee gemoeid, er kunnen grote risico’s worden gelopen, er wordt iets neergezet voor de lange termijn en met grote maatschappelijke impact. Immers, het gaat hier om een kernproduct van de corporatie. De Woningwet 2015 gebiedt dat projecten met een investering > 3 Lees verder »

Masterclass “Vastgoedsturing, assetmanagement en duurzaamheid”

  • 1 dag
  • 5 punten

Woningcorporaties staan voor grote uitdagingen. Nederland vergrijst en ontgroent. In stedelijke gebieden is een woningtekort. In de periferie is er juist sprake van krimp. Over de hele linie staat de sector voor een forse verduurzamingsopgave. Gemeenten en huurders hebben grote verwachtingen van corporaties ten aanzien van het voorzien in passende, duurzame én betaalbare woningen. De Lees verder »

Masterclass “Toezicht op zorgvastgoed”

  • 1 dag
  • 5 punten

    Veranderde wet- en regelgeving in de zorg, welzijn en volkshuisvesting noodzaken woningcorporaties en zorginstellingen om kritisch naar hun zorgvastgoed te kijken. Ontwikkelingen in de zorgsector zijn onder meer het weggevallen zijn van de kapitaalgarantie, het scheiden van wonen en zorg, de grote decentralisaties naar de gemeenten (WMO, Jeugd, Werk en inkomen), de hogere Lees verder »