VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Docent: Alice Jansen-van den Tillaart

Alice Jansen-van den Tillaart is organisatieadviseur bij Accent Advies. Zij adviseert bestuurders, toezichthouders en controllers bij de versterking van het strategisch risicomanagement en het voeren van de dialoog over risicocultuur en risicobereidheid. Daarvoor heeft zij 16 jaar diverse functies bekleed bij Rabobank in risk management, audit en interim management. Ze heeft 5 jaar bestuurlijke ervaring als (statutair) vakdirecteur/CFO. Alice is vicevoorzitter van de RvT van woningcorporatie Thuisvester, lid van de RvC van woningcorporatie Zayaz en lid van de RvT van de onderwijsinstelling Summa College.

1 opleiding gevonden

Risicomanagement en het toezicht daarop

  • 1 dag
  • 4 punten
  • Risicobereidheid, Risicocultuur, Risicobeheersing en - beoordeling, Risico instrumenten

Het nemen van risico’s is voor elke organisatie inherent aan het werken dat hoort bij het realiseren van uw doelen. Maar hoe doet u dat verantwoord? Dat is primair de zaak van de bestuurder. Het is aan de commissaris om een oordeel te vormen over de strategische risico’s, de risicobereidheid en de effectiviteit van risicobeheersing Lees verder »