VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Masterclass “Waardegedreven Toezicht”

Vormgeving van en toezicht op de maatschappelijke waarde van de woningbouwcorporatie
  • 1 dag

Deze masterclass wordt in samenwerking met de VTOI-NVTK Academie (Vereniging van Toezichthouders in Onderwijs en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit zowel de VTOI-NVTK als de VTW kunnen zich hiervoor aanmelden.

Inhoud

De VTW is een beweging gestart “Toezicht met Passie’, om de leden actief te betrekken bij het vormgeven van het toezicht van de toekomst. Terug naar de kernopdracht, de publieke taak van woningbouwcorporaties is het streven, maar hoe luidt die opdracht? In een snel veranderende samenleving ligt hier juist de opdracht voor de Raad van Commissarissen om de maatschappelijk betekenis van de organisatie vanuit een breed maatschappelijk perspectief te toetsen.

‘Als commissarissen zich beperken tot het randvoorwaardelijk toetsen van de strategie van de woningcorporatie, komen zij steeds te laat als het erop aan komt: ze kunnen dan hoogstens nog ingrijpen als het al fout is gegaan. Dergelijk dun toezicht is maatschappelijk onverantwoord’, aldus prof.dr. Jaap Winter (bron: site VTW)

Op welke manier kan de Raad van Commissarissen hier goed vorm aan geven? Dit is voor velen een zoektocht. Marianne Luyer, auteur van het boek ‘Waardegedreven Leiderschap, varen op het moreel kompas’ (2012) en ‘Waardegedreven leiderschap, dansen met licht en duisternis’(2017), zal tijdens deze opleiding mede op basis van meerdere modellen de dialoog voeren met de deelnemers. Casuïstiek van zowel de deelnemersgroep als van Marianne Luyer zal behandeld worden, zodat het ook echt naar de praktijk van het toezicht gebracht wordt.

Onderwerpen

  • Definiëring van waardegedreven corporaties
  • Diverse modellen en de vertaalslag daarvan naar de woningbouwsector
  • Bepaling van de waarden
  • Implementatie van waardegedreven toezicht en wat betekent dit voor het College van Bestuur en de medewerkers
  • Meten en monitoren bij waardegedreven toezicht

Wat brengt deze masterclass u en uw Raad van Commissarissen?

De essentie en de verdieping van de maatschappelijke waarde van de woningbouwcorporatie:

Wat wordt daarmee bedoeld?

  • Praktische invulling van toezichthouden op basis van waarden
  • Kennis over de implementatie daarvan

Deelnemers

Deze opleiding is ook zeer relevant voor ervaren toezichthouders die hun rol en de rol van de Raad van Commissarissen willen herijken.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de Masterclass brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de Masterclass brengen wij u 100% van de kosten in rekening. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega commissaris; informeer ons hierover per mail.
De VTW Academie behoudt zich het recht voor de datum van de Masterclass, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd.
Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar vtw@academievoortoezichthouders.nl.

Aanmelden