VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Masterclass “Het ontwikkelen en beheren van zorgvastgoed”

Optimaal ontwikkelen en beheren
  • 1 dag

Inhoud

Veranderde wet- en regelgeving in de zorg, welzijn en volkshuisvesting noodzaken corporaties om hun positie ten opzichte van zorgvastgoed te herijken. Ontwikkelingen in de zorgsector zijn onder meer het geleidelijk wegvallen van de kapitaalgarantie, het scheiden van wonen en zorg, de grote decentralisaties naar de gemeenten (WMO, Jeugd, Werk en inkomen), de hogere indicatiedrempel voor intramurale zorg en nieuwe contractpartners voor het leveren van zorg.
Het langer of eerder thuis wonen van mensen heeft grote gevolgen voor de corporatie, zowel voor het beheer van de woningen als voor de buurt.

Voor corporaties is het belangrijk om goed zicht te hebben op de strategische positie en financiële gezondheid van zorginstellingen, maar ook op de woonwensen van de doelgroep, met name de hulpbehoevenden of de zorgmijders. Die lijken sterk te veranderen. Tevens moet er uiteraard rekening worden gehouden met de veranderingen binnen de corporatiesector zelf en met de (on)mogelijkheden van financiering.

Onderwerpen

  • U maakt kennis met de meest relevante factoren waarmee een corporatie rekening moet houden in dit werkveld
  • Uw klankbordrol richting uw bestuurder

Wat brengt deze masterclass u en uw Raad van Commissarissen?

De masterclass “Het ontwikkelen en beheren van zorgvastgoed” neemt u mee naar de ontwikkelingen op het gebied van zorg en de woonvormen die daar voor bestemd zijn. Dat gaat over de strategische aspecten van het “traditionele” zorgvastgoed, maar vooral ook over de impact van bijzondere woonvormen op uw portefeuille, exploitatie en huurders.

Deelnemers

De masterclass richt zich op alle commissarissen die hun inzicht willen verdiepen in de problematiek van wonen, zorg en bijzondere woonvormen.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de Masterclass brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de Masterclass brengen wij u 100% van de kosten in rekening. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega commissaris; informeer ons hierover per mail.
De VTW Academie behoudt zich het recht voor de datum van de Masterclass, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd.
Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar vtw@academievoortoezichthouders.nl.

Aanmelden