VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Masterclass “Ethiek van governance en governance van ethiek”

Input voor het lastige gesprek
  • 1 dag

Deze masterclass wordt in samenwerking met de VTOI-NVTK Academie (Vereniging van Toezichthouders in Onderwijs en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit zowel de VTOI-NVTK als de VTW kunnen zich hiervoor aanmelden.

Inhoud

Op het niveau van de corporatie hangt ethisch beleid nauw samen met de visie op de rol en positie van de woningcorporatie in de samenleving en de consequenties daarvan voor de strategie en het dagelijks functioneren. De visie op de maatschappelijke rol is doordesemd met ethische vragen. Daarbij hoort ook een bepaalde opvatting over bestuur en toezicht, die hier immers een voorbeeld- en boegbeeldfunctie in hebben. Daarnaast worden RvC’s uitgenodigd om meer algemeen, dus los van de positionering van de corporatie hun visie op toezicht te expliciteren, waarbij ook het ethisch beleid onderdeel is. Ethiek is veel meer dan het volgen van regels en het opstellen en afvinken van regelgeving. De term ‘ethiek’ verwijst naar het Griekse ‘ethos’: levenshouding. Het doorleven van de ethische kwesties, die aan de orde zijn, is noodzakelijk. Dat betekent, dat er ruimte moet zijn om die ethische kwesties met elkaar te bespreken en tot verheldering te komen, zowel binnen de RvC als in gesprek met de bestuurder.
In deze Masterclass bespreken we hoe dat op die verschillende niveaus kan worden vormgegeven en met name hoe u dit gesprek en daarmee de ethiek in uw RvC en bij de bestuurder tot leven kunt brengen en houden.

Onderwerpen

Leervragen die tijdens deze masterclass aan bod komen zijn bijvoorbeeld:

  • de verhouding tussen externe en interne toezichthouders;
  • de ongrijpbaarheid van ethische kwesties in het primaire proces;
  • solidariteit tussen corporaties;
  • normen, waarden en ethiek;
  • het vormgeven van ethiek.

Wat brengt deze masterclass u en uw Raad van Commissarissen?

Deze masterclass biedt u gelegenheid om met deskundige ondersteuning te reflecteren op de rol van de RvC ten aanzien van het omgaan met ethische kwesties in de organisatie en in het bijzonder van het toezicht zelf.

Deelnemers

Deze masterclass is door alle commissarissen te volgen, ongeacht het ervaringsniveau.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de Masterclass brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de Masterclass brengen wij u 100% van de kosten in rekening. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega commissaris; informeer ons hierover per mail.
De VTW Academie behoudt zich het recht voor de datum van de Masterclass, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd.
Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar vtw@academievoortoezichthouders.nl.

Aanmelden