VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Masterclass “Effectieve communicatie in de boardroom”

De kunst van het vragen stellen
  • 1 dag

Deze masterclass wordt in samenwerking met de VTOI-NVTK Academie (Vereniging van Toezichthouders in Onderwijs en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit zowel de VTOI-NVTK als de VTW kunnen zich hiervoor aanmelden.

Inhoud

Als toezichthouder moet de commissaris vragen zo weten te stellen dat maximale informatie wordt verkregen en – ook bij scherp doorvragen – de relatie met de bestuurder constructief blijft. In het gesprek tussen de collega’s gaat het erom de meerwaarde van een divers samengesteld collectief tot zijn recht te laten komen, bijvoorbeeld bij het beslissen over voorstellen van de bestuurder. Voor de individuele commissaris gaat het erom gehoor te vinden voor zijn/haar eigen inzichten en opvattingen en tegelijk open te blijven staan voor de inbreng van anderen. Dit alles stelt eisen aan het communicatieve vermogen van commissarissen en aan de attitudes en cultuur in de boardroom.

Hoe kan het collectief van de RvC een vraagstuk effectief bespreken en tot besluitvorming komen? Hoe kan ik mijn boodschap brengen dat deze goed overkomt? Hoe verkrijg ik draagvlak voor mijn standpunten? Dit zijn vragen die centraal staan tijdens deze Masterclass.

Onderwerpen

  • Constructieve communicatietechnieken
  • Typen vragen
  • Draagvlak creëren
  • Van vraag naar een gedragen besluit
  • Omgaan met inhoud en emotie
  • Effectief argumenteren

Casuïstiek

Aan de hand van praktijksituaties en casuïstiek wordt, onder begeleiding van een ervaren commissaris, geïllustreerd wat verschillende manieren van vragen stellen zijn en wat hun effect is, zowel wat het verkrijgen van informatie alsook wat de relatie tussen commissaris en bestuurder betreft. Ook is er ruimschoots de ruimte om eigen casuïstiek in te brengen.

Wat brengt deze masterclass u en uw raad van Commissarissen?

Deze masterclass beoogt het inzicht en de sensitiviteit voor de processen in de boardroom te vergroten. Tevens worden u tactieken en technieken aangereikt om de communicatie tussen commissaris en bestuurder en tussen commissarissen onderling verder te professionaliseren. Ook geeft deze masterclass inzicht in de processen die de kwaliteit van de besluitvorming in de boardroom beïnvloeden. Daarnaast geeft deze masterclass handvatten om de communicatie tussen commissarissen en bestuur en tussen commissarissen onderling verder te verbeteren en om op constructieve wijze regie te nemen.
U krijgt praktische handvatten en persoonlijke tips, mede gevoed door reflectie op situaties uit uw praktijk. Daarnaast worden korte oefeningen met elkaar uitgevoerd.

Deelnemers

Deze masterclass is geschikt voor de commissaris met (enige) ervaring in het vak.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de Masterclass brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de Masterclass brengen wij u 100% van de kosten in rekening. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega commissaris; informeer ons hierover per mail.
De VTW Academie behoudt zich het recht voor de datum van de Masterclass, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd.
Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar vtw@academievoortoezichthouders.nl.

Aanmelden