VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Strategische risico’s en risicocultuur

Meer inzicht in risico´s en risicobeheersing
  • 1 dag

Het nemen van risico’s is inherent aan ondernemen, ook aan maatschappelijk ondernemen. Hoe doe je dat verantwoord? Dat is primair zaak van de bestuurder. Het is aan de commissaris om zich een oordeel te vormen over belangrijke risico’s, de risicobereidheid en de effectiviteit van risicobeheersing bij de corporatie.
Het gaat om vragen als: Hoe identificeer je risico’s? Hoe bepaal je hoe groot het risico is en hoeveel risico de corporatie kan en wil nemen? Welke mogelijkheden zijn er om de risico’s te beheersen? Hoe houd ik als commissaris goed zicht op de risico’s en de effectiviteit van de beheersing daarvan? Doel van de masterclass is om u beter in staat te stellen het risicomanagement in uw corporatie te beoordelen en tijdig te signaleren wanneer ingegrepen moet worden.

Onderwerpen

  • Methoden van risicomanagement en de vertaling naar de praktijk
  • Specifieke risico’s voor woningcorporaties van vandaag en morgen worden besproken

Wat brengt deze masterclass u en uw Raad van Commissarissen?

Deze masterclass geeft inzicht in risico’s van corporaties en hoe risicomanagement kan helpen risico’s te beheersen. Tijdens de masterclass wordt de rol van de RvC in deze besproken en worden handvaten gegeven voor de praktijk van het toezicht op risicomanagement.

Deelnemers

Risico’s behoeven niet alleen de aandacht van commissarissen met de portefeuille financiën en zijn niet alleen van financiële aard, hoewel zij doorgaans wel financiële implicaties hebben. De masterclass richt zich daarom op alle commissarissen die zich in risicomanagement willen verdiepen.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de Masterclass brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de Masterclass brengen wij u 100% van de kosten in rekening. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega commissaris; informeer ons hierover per mail. De VTW Academie behoudt zich het recht voor de datum van de Masterclass, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd.
Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar vtw@academievoortoezichthouders.nl.

Aanmelden