VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Toezicht op zorgvastgoed

De kunst om een toekomstbestendige zorgvastgoedportefeuille – in uiteenlopende vormen - verantwoord te ontwikkelen en te beheren vraagt inzicht in uiteenlopende demografische en maatschappelijke ontwikkelingen.
  • 1 dag

 

 

Veranderde wet- en regelgeving in de zorg, welzijn en volkshuisvesting noodzaken woningcorporaties en zorginstellingen om kritisch naar hun zorgvastgoed te kijken. Ontwikkelingen in de zorgsector zijn onder meer het weggevallen zijn van de kapitaalgarantie, het scheiden van wonen en zorg, de grote decentralisaties naar de gemeenten (WMO, Jeugd, Werk en inkomen), de hogere indicatiedrempel voor intramurale zorg en nieuwe contractpartners voor het leveren van zorg. Woningcorporaties hebben te maken met de strakke kaders van de Woningwet, maar ook met de mogelijkheden daarbinnen om (intramuraal) zorgvastgoed te ontwikkelen en te exploiteren.

Het langer thuis wonen van mensen met lichte zorgproblematiek heeft grote gevolgen voor zowel zorginstellingen als woningcorporaties. Zorginstellingen krijgen vaak pas cliënten binnen op het moment dat deze zware zorg behoeven. Met risico’s op leegstand en/of grote noodzakelijke investeringen om het vastgoed toekomstbestendig te maken. Leegstandsrisico’s die via insolvabiliteit van de hurende zorginstelling of onvoldoende dekkende huurcontracten indirect ook bij de woningcorporatie komen te liggen. Woningcorporaties lopen daarnaast risico op een concentratie van huurders met sociale problematiek in hun reguliere woningbezit. Mede doordat ook huurders met een GGZ-achtergrond meer en meer geacht worden zelfstandig te wonen.

Voor zowel zorginstellingen als woningcorporaties is het belangrijk om goed zicht te hebben op de aansluiting van hun vastgoed op de demografische ontwikkelingen en de zorg- en woonbehoefte van cliënten en huurders. De onderlinge samenwerking en die met gemeentes en welzijnsinstellingen is daarbij van groot belang. Alleen dan is het mogelijk een toekomstbestendige zorgvastgoedportefeuille te beheren, gevrijwaard van leegstand en ingericht op het huisvesten van een inclusieve samenleving.

Deze masterclass wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de twee maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.

Onderwerpen

  • Ontwikkelingen wet- en regelgeving, demografisch, klantperspectief;
  • Financiële aspecten rondom het exploiteren van zorgvastgoed;
  • Verschillende typen (en concepten) binnen zorgvastgoed;
  • Rol en verantwoordelijkheid Raden van Commissarissen en Toezicht;
  • Risicomanagement gericht op het inzichtelijk maken en beheersen van risico’s rondom zorgvastgoed.

Wat brengt deze masterclass u en uw Raad van Commissarissen?

De eendaagse masterclass neemt u mee in de ontwikkelingen op het gebied van zorg en de woonvormen die daarvoor bestemd zijn. Het gaat over de strategische aspecten van het “traditionele” zorgvastgoed, maar vooral ook over de impact van bijzondere woonvormen op uw portefeuille, exploitatie en huurders/cliënten. Daarnaast kijken we naar de rol van toezichthouders en commissarissen als het gaat over strategie en investeringsbeslissingen rondom zorgvastgoed. Ook geven we u handvatten mee om vorm te geven aan risicomanagement. Deze interactieve opleiding vraagt om een actieve inbreng van deelnemers.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de Masterclass brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de Masterclass brengen wij u 100% van de kosten in rekening. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega commissaris; informeer ons hierover per mail.
De VTW Academie behoudt zich het recht voor de datum van de Masterclass, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd.
Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar vtw@academievoortoezichthouders.nl.

Aanmelden