VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Docent: Marius Buiting

Marius Buiting is arts, jurist en directeur van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ). Hiernaast vervult hij meerdere publieke functies op het gebied van zorg en samenleving, in binnen en buitenland.

Zorgbeleid en het verbeteren van de kwaliteit van de zorg, loopt als een rode draad door zijn leven. Hij heeft daarbij ervaring in het hele spectrum van lokaal tot Europees, en van vrijwilligers / ervaringsdeskundigen tot specialisten en wetenschappers. Samen met Wouter Hart heeft hij het boek ‘Verdraaide organisaties’ geschreven. Volgens hen zijn organisaties ‘verdraaid’ omdat hun natuurlijke principes verloren zijn gegaan onder een lawine van onnatuurlijke management logica.

1 opleiding gevonden

Advanced Leiderschap Programma Goed Toezicht

  • 2 dagen
  • 10 punten
  • Good governance, Actuele ontwikkelingen, Veranderingen rol- en taakopvatting, Visie op veranderopgave, Toezichtstijlen binnen de boardroom

De kwaliteit van wonen, zorg en welzijn hangt voor veel mensen in Nederland af van het functioneren en presteren van maatschappelijke ondernemingen, zoals onderwijsinstellingen, woningcorporaties en zorginstellingen. Good governance is daarvoor een cruciale voorwaarde en Raden van Commissarissen hebben daarin een rol van wezenlijke betekenis. Dit programma helpt hen daarbij verder. De verschillen tussen genoemde Lees verder »