VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Docent: Hannah Bovenkerk

Hannah Bovenkerk heeft ruim 30 jaar ervaring als interim-bestuurder/manager, mediator, visitator, toezichthouder en trainer en ontwikkelaar in overheids- en not-for-profitorganisaties (>2000 fte.). Als veranderkundige vervult zij tevens het moderatorschap voor individuele en groepsprocessen. Vertrouwd met het ambtelijke en politieke speelveld van kleine, middelgrote en 100+-gemeenten, waterschappen, ZBO’s, provincies en ministeries, maar ook de rechtspraak, de vakbonden, de zorg, het onderwijs, de woningcorporaties, banken en verzekeringen, maatschappelijke organisaties en de zakelijke dienstverlening.

4 opleidingen gevonden

Online college ‘Boardroom Dynamics’

 • Online Colleges
 • 1 punt
 • Vaardigheid & effectiviteit, Boardroom dynamics, Gedrag

Binnen en buiten de boardroom spelen zich voortdurend groepsdynamische processen af tussen verschillende mensen. Tussen de raad en de bestuurder(s), maar ook tussen de commissarissen onderling. Een proces tussen mensen met verschillende rollen, belangen, drijfveren en persoonlijkheden en vooral ook gedragingen. Uiteindelijk moet dit samenspel tussen personen en rollen leiden tot gewogen goede beslissingen voor Lees verder »

Boardroom Dynamics – Blended learning

 • 2 dagen
 • 7 punten
 • Groepsdynamiek, Inzicht in persoonlijkheden, Interventies, Effectief en ineffectief gedrag

Binnen en buiten de boardroom spelen zich voortdurend groepsdynamische processen af tussen verschillende mensen. Tussen (leden van) de raad en de bestuurder(s), maar ook tussen de commissarissen onderling. Als daar onvoldoende oog voor is of sommigen groepsdynamische processen bewust misbruiken, kan het lelijk misgaan. Met alle negatieve gevolgen voor de organisatie als gevolg. Hoe dergelijke Lees verder »

Sturen en toezicht op cultuur & gedrag

 • 1 dag
 • 5 punten
 • Interventies, Soft signals en skills, Moreel kompas, Gedrag

Toezichthouden is een vak en gelukkig zien we steeds meer professionaliteit. Waar het voorheen dikwijls om het old-boys network ging, zien we steeds meer enthousiaste en gedreven toezichthouders die hun professie willen inzetten voor de doelen van maatschappelijke ondernemingen. Van de debacles uit het verleden hebben we geleerd dat de “harde” kant van de professie Lees verder »

Leergang de nieuwe commissaris

 • 2 dagen
 • 12 punten
 • Volkshuisvesting, Bedrijfsvoering, Financiën, Boardroom dynamics

Deze tweedaagse leergang heeft als doel om commissarissen die nieuw zijn in de wereld van woningcorporaties en/of in het vak van commissaris, met de nodige basiskennis en inzichten te voorzien om hun functie snel professioneel te kunnen invullen. Tevens is er gelegenheid om met commissarissen van andere corporaties ervaringen uit te wisselen. Drie onderwerpen staan Lees verder »