VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Docent: Hannah Bovenkerk

Hannah Bovenkerk heeft ruim 30 jaar ervaring als interim-bestuurder/manager, mediator, visitator en toezichthouder in overheids- en not-fot-profitorganisaties (>2000 fte.) Vertrouwd met het ambtelijke en politieke speelveld van kleine, middelgrote en 100+-gemeenten,  waterschappen, ZBO’s, provincies en ministeries, maar ook de rechtspraak, de vakbonden, de zorg, het onderwijs, de woningcorporaties, banken en verzekeringen, maatschappelijke organisaties en de zakelijke dienstverlening.

3 opleidingen gevonden

Masterclass “Boardroom Dynamics”

  • 1 dag
  • 5 punten

Deze masterclass wordt in samenwerking met de VTOI-NVTK Academie (Vereniging van Toezichthouders in Onderwijs en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit zowel de VTOI-NVTK als de VTW kunnen zich hiervoor aanmelden. Inhoud In de boardroom speelt zich van alles af. Plannen en voorstellen worden geïnitieerd of beoordeeld; er wordt gespard met de bestuurder(s); in auditcommissies worden voorbesprekingen Lees verder »

Masterclass “Sturen en toezicht op cultuur & gedrag”

  • 1 dag
  • 5 punten

Inhoud De sector woningcorporaties maakt turbulente tijden door. De rol van de commissaris en hoe hij deze invult wordt hierdoor steeds belangrijker. De commissaris heeft de behoefte om vanuit verschillende bronnen geïnformeerd te worden en signalen op een goede manier te kunnen duiden. Dit vraagt om een professioneel kritische houding. Deze eendaagse masterclass biedt inzicht Lees verder »

Leergang “De nieuwe commissaris”

  • 2 dagen
  • 12 punten

Inhoud Deze tweedaagse  leergang heeft als doel om commissarissen die nieuw zijn in de wereld van woningcorporaties en/of in het vak van commissaris, met de nodige basiskennis en inzichten te voorzien om hun functie snel professioneel te kunnen invullen. Tevens is er gelegenheid om met commissarissen van andere corporaties ervaringen uit te wisselen. Drie onderwerpen Lees verder »