VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Docent: Hannah Bovenkerk

Hannah Bovenkerk heeft ruim 30 jaar ervaring als interim-bestuurder/manager, mediator, visitator en toezichthouder in overheids- en not-fot-profitorganisaties (>2000 fte.) Vertrouwd met het ambtelijke en politieke speelveld van kleine, middelgrote en 100+-gemeenten,  waterschappen, ZBO’s, provincies en ministeries, maar ook de rechtspraak, de vakbonden, de zorg, het onderwijs, de woningcorporaties, banken en verzekeringen, maatschappelijke organisaties en de zakelijke dienstverlening. Op dit moment begeleidt zij een fusietraject van een organisatie met 15.000 medewerkers. Dit gebeurt praktisch volledig digitaal.

4 opleidingen gevonden

*NIEUW* Digitaal vergaderen

  • 2 dagen
  • 5 punten

Wat is er nodig voor een professionele digitale vergadering? Als commissaris vergadert u een aantal keren per jaar in uw Raad en in diverse commissies. Maar wat maakt nou dat u soms uit een vergadering komt met een ontevreden gevoel? Meerdere zaken zijn van belang voor vergaderen. Deze blijken nog eens extra te worden versterkt Lees verder »

Boardroom Dynamics

  • 1 dag
  • 5 punten

In de boardroom speelt zich van alles af. Plannen en voorstellen worden geïnitieerd of beoordeeld; er wordt gespard met de bestuurder(s); in auditcommissies worden voorbesprekingen gehouden en tussen de voorzitter en de bestuurder worden vergaderpunten besproken. Een proces tussen mensen met verschillende rollen, belangen, drijfveren en persoonlijkheden en vooral ook gedragingen. Uiteindelijk moet dit samenspel Lees verder »

Sturen en toezicht op cultuur & gedrag

  • 1 dag
  • 5 punten

Toezichthouden is een vak en gelukkig zien we steeds meer professionaliteit. Waar het voorheen dikwijls om het old-boys network ging, zien we steeds meer enthousiaste en gedreven toezichthouders die hun professie willen inzetten voor de doelen van maatschappelijke ondernemingen. Van de debacles uit het verleden hebben we geleerd dat de “harde” kant van de professie Lees verder »

Leergang “De nieuwe commissaris”

  • 2 dagen
  • 12 punten

Deze tweedaagse leergang heeft als doel om commissarissen die nieuw zijn in de wereld van woningcorporaties en/of in het vak van commissaris, met de nodige basiskennis en inzichten te voorzien om hun functie snel professioneel te kunnen invullen. Tevens is er gelegenheid om met commissarissen van andere corporaties ervaringen uit te wisselen. Drie onderwerpen staan Lees verder »