VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Docent: Arjen Zandstra

Arjen Zandstra werkt sinds 2012 als volkshuisvester bij woningcorporatie Wooncompagnie (actief in Noord-Holland), waar hij verantwoordelijk is voor de afdeling Buurten en voor de strategie van de organisatie. Daarvoor was hij partner bij RIGO Research en Advies, waar hij gemeenten en woningcorporaties hielp bij het ontwikkelen van woonbeleid. Voor VNG, VTW en Aedes schreef hij diverse handreikingen. Arjen is lid van de Raad van Commissarissen van Rhenam Wonen.

1 opleiding gevonden

Strategievorming en scenarioplanning

  • 1 dag
  • 5 punten
  • Strategie, Beleid, Scenario's

Bij de moderne corporatie heeft de RvC een actieve rol bij belangrijke strategische thema’s en de verschillende scenario’s die dan kunnen worden uitgewerkt. Aan het begin van het traject om input te leveren vanuit de zogenaamde buitenwereld en als klankbord op te treden van het bestuur, later om de beleidsvoornemens goed te keuren en te Lees verder »