VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Docent: Arjen Zandstra

Drs. A. (Arjen) Zandstra is manager Strategie en Beleid bij Wooncompagnie (corporatie in Kop van Holland). Hiervoor was hij partner bij RIGO Research en Advies waar hij tal van gemeenten en woningcorporaties hielp bij het ontwikkelen van woonbeleid en de vertaling daarvan in uitvoeringsstrategieën en prestatieafspraken. Voor VNG, VTW en Aedes schreef hij diverse handreikingen, namens KWH is hij visitator. Arjen was tot 2010 commissaris bij een corporatie.

1 opleiding gevonden

Masterclass “Toezicht op strategievorming in de volkshuisvesting”

  • 1 dag
  • 5 punten

Inhoud Bij de woningcorporatie begint strategieontwikkeling met het concretiseren van de maatschappelijke doelstelling. Welke maatschappelijke functie – ofwel toegevoegde waarde – ziet de corporatie voor zichzelf weggelegd en voor wie? De nieuwe wet- en regelgeving heeft strakkere kaders gesteld. Daarbinnen is er speelruimte die de corporatie kan èn moet benutten. De governancecode onderstreept het belang Lees verder »