VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Docent: Arjen Zandstra

Drs. A. (Arjen) Zandstra is manager Strategie en Beleid bij Wooncompagnie (corporatie in Kop van Holland). Hiervoor was hij partner bij RIGO Research en Advies waar hij tal van gemeenten en woningcorporaties hielp bij het ontwikkelen van woonbeleid en de vertaling daarvan in uitvoeringsstrategieën en prestatieafspraken. Voor VNG, VTW en Aedes schreef hij diverse handreikingen, namens KWH is hij visitator. Arjen was tot 2010 commissaris bij een corporatie.

1 opleiding gevonden

Strategievorming en scenarioplanning

  • 1 dag
  • 5 punten

Bij de moderne corporatie heeft de RvC een actieve rol bij belangrijke strategische thema’s en de verschillende scenario’s die dan kunnen worden uitgewerkt. Aan het begin van het traject om input te leveren vanuit de zogenaamde buitenwereld en als klankbord op te treden van het bestuur, later om de beleidsvoornemens goed te keuren en te Lees verder »