VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Docent: André Ouwehand

André Ouwehand is werkzaam geweest in buurten en wijken als bewonersondersteuner en als gemeentelijk beleidsmedewerker. Daarna werkte hij als onderzoeker bij het OTB (TU Delft), waaraan hij nu nog als gastonderzoeker verbonden is. Hij organiseerde seminars, cursussen, leergangen en studiedagen over volkshuisvesting, wijkvernieuwing en woonruimteverdeling.

1 opleiding gevonden

Leefbare wijken in steden en dorpen

  • 1 dag
  • 4 punten

Veilige en prettige wijken zijn van groot belang voor de samenleving. Dat geldt voor grote en kleine steden, maar zeker ook voor dorpen en kleine kernen. Veel corporaties besteden daar veel aandacht aan en steeds vaker in samenwerking met andere spelers in de buurt. Docent André Ouwehand zorgt ervoor dat u het beleid van uw Lees verder »