VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Masterclass “Werkgeverstaken van de RvC”

De primaire rol goed geborgd
  • 1 dag

Deze opleiding wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.

Inhoud

Eén van de belangrijkste taken van de raad van commissarissen is ervoor te zorgen dat geschikte bestuurders aan het roer staan en dat zij passend worden beloond. Die taak komt pregnant naar voren als een bestuurder gezocht of ontslagen moet worden, maar mag en moet continu aandacht krijgen, zeker gezien de wettelijke vereiste dat een bestuurder alleen nog voor bepaalde tijd mag worden benoemd.

De masterclass behandelt uiteenlopende aspecten van de werkgeverstaak van de RvC. Dat begint met het bewustzijn van het soort leiderschap dat de corporatie nodig heeft. Dat is mede richtinggevend voor de jaarlijkse evaluatie van de bestuurder en is van belang bij het besluit over herbenoeming. Ook wordt stilgestaan bij de vraag hoe ver de werkgeverstaak van de RvC reikt. Heb je als RvC alleen of vooral oog voor het corporatiebelang of heb je een verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de bestuurder? Moet je je als RvC ook bemoeien met de laag direct onder het bestuur? Zo ja, waarom en hoe? De arbeidsvoorwaarden van de bestuurder zijn door de Wet Nomering Topinkomens (WNT) aan banden gelegd. Verdere aanscherping staat voor de deur. U wordt geïnformeerd over de recente ontwikkelingen en wat dit voor de corporatie en voor u als werkgever van de bestuurder betekent.

Onderwerpen

• Diverse aspecten van de werkgeverstaak van de RvC komen aan de orde
• Tijdens de masterclass worden good practices voor de jaarlijkse evaluatie en de besluitvorming over (her)benoeming van de bestuurder besproken

Wat brengt deze masterclass u en uw Raad van Commissarissen?

Deze masterclass verdiept uw inzichten in de gehele breedte van de werkgeversfunctie van de RvC. Het zoomt in op de evaluatie van de bestuurder en het omgaan met de tijdelijke benoeming en op de laatste ontwikkelingen van WNT.

Deelnemers

De masterclass richt zich primair op commissarissen die namens de RvC het voortouw nemen bij werkgeverstaken, over het algemeen als lid van de remuneratiecommissie.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de Masterclass brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de Masterclass brengen wij u 100% van de kosten in rekening. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega commissaris; informeer ons hierover per mail.
De VTW Academie behoudt zich het recht voor de datum van de Masterclass, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd.
Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar vtw@academievoortoezichthouders.nl.

 

Aanmelden