VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting
De masterclasses van de VTW Academie worden door de deelnemers gemiddeld beoordeeld met een 8

Masterclass “De betekenis van financiële kaders als sturingsinstrument”

Met de kaders voor financiële sturing
  • 1 dag

Inhoud

Elke corporatie beschikt – als het goed is – vanaf 1 januari 2017 over een door de Autoriteit woningcorporaties (Aw) goedgekeurd Reglement Financieel Beleid en Beheer waarmee inzichtelijk wordt gemaakt hoe de corporatie borgt dat de financiële continuïteit niet in gevaar komt, hoe de corporatie omgaat met financiering, derivaten en beleggingen en hoe de administratieve organisatie van de financiële functie is ingericht.
Met het opstellen en goedkeuren van het reglement is het werk niet afgerond. Immers, het reglement is geen doel op zich, maar bevat de kaders voor de plannen en activiteiten waarmee de volkshuisvestelijke opgaven en ambities worden gerealiseerd. En dat in samenhang met eventuele dochters en samenwerkingsvennootschappen. De samenhang tussen de meerjarenplannen (vertaald in de meerjarenbegroting), de financieringsstrategie, de risicobereidheid en de financiële continuïteit zijn belangrijke elementen en illustreren dat het Reglement Financieel Beleid en Beheer geen statisch document kan zijn.

Onderwerpen

  • Tijdens deze masterclass  wordt stilgestaan bij de vraag in welke mate de gegeven kaders “in beton zijn gegoten”
  • Inzicht in het wettelijk verplicht “Reglement Financieel Beleid en Beheer”

Wat brengt deze masterclass u en uw Raad van Commissarissen?

Deze masterclass geeft inzicht in het wettelijk verplicht “Reglement Financieel Beleid en Beheer”. Concreet in de betekenis van het instrument en de kaders voor de besturing, in hoe het instrument kan worden gebruikt bij het uitoefenen van het toezicht in samenhang met beleid en strategie van de corporatie en in hoe het up-to-date te houden.

Deelnemers

Gezien het algemene belang van dit onderwerp is deze masterclass door zowel minder als meer ervaren commissarissen te volgen.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de masterclass brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de Masterclass brengen wij u 100% van de kosten in rekening. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega commissaris; informeer ons hierover per mail.
De VTW Academie behoudt zich het recht voor de datum van de Masterclass, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd.
Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar vtw@academievoortoezichthouders.nl.

Aanmelden