VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Online leeromgeving met E-introductieColleges

Ontwikkelingen op het gebied van een digitale lesomgeving staan niet stil. Avicenna heeft, als regiepartner van de VTW Academie, een online leeromgeving met E-introductieColleges ontwikkeld. De VTW Academie biedt u door de combinatie van masterclasses en de nieuw ontwikkelde online leeromgeving een optimale leercontext, waar ruimte wordt geboden om met vertrouwen zelf op zoek te gaan naar antwoorden op vragen en waar reflectie gericht is op ontwikkeling.
De online leeromgeving biedt u de mogelijkheid zich goed voor te bereiden op de masterclass, zodat het maximale uit deze dag kan worden gehaald. Door middel van het bekijken van de E-introductieColleges, opgenomen door de docenten van de masterclass, en het maken van de hieraan gekoppelde opdrachten, kunt u de tijd die tijdens de masterclass beschikbaar is zo optimaal mogelijk kunt benutten. En bovenal kunt u zich qua mindset goed voorbereiden, zodat beter beklijft wat u tijdens de masterclasses aangeboden krijgt. Ook het cursusmateriaal is op de online leeromgeving te vinden.