VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Verdiepingsdag ‘Waardegedreven toezicht’

Uw eigen praktijk
  • 1 dag

Deze verdiepingsdag wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Dit vervolgprogramma sluit aan op het eendaagse programma ‘Waardegedreven toezicht’.

Voorwaarde om deel te nemen, is dat u het reguliere programma omtrent ‘Waardegedreven toezicht’ heeft bijgewoond.

Het reguliere programma gaat vooral over het creëren van inzicht in o.a. waardesystemen (die van uw organisatie en die van u als toezichthouder) en het benoemen van dilemma’s en maatschappelijke opgaven. Het vervolgprogramma richt zich actief op een verdieping op een aantal thema’s binnen de praktijksituatie, waarbij aandacht besteed wordt aan het maken van uw persoonlijke agenda voor de uitoefening van waardegedreven toezicht. De volgende vragen zullen leidend zijn:

  1. Wat ziet u als de hoofdopgave c.q. -uitdaging van uw organisatie vanuit waardegedreven toezicht?
  2. Wat is uw (authentieke) bijdrage aan dat gesprek vanuit uw leidende kernwaarden?
  3. Hoe gaat u het waardegedreven toezicht borgen?
  4. Zijn er criteria te formuleren waarop u het waardegedreven toezicht kan evalueren over bijv. 3 jaar?

De voorbereiding omvat onder meer het overdenken van deze vragen waar vervolgens tijdens de verdiepingsdag nader op wordt ingegaan. Dit vormt een essentieel onderdeel van het programma.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de verdiepingsdag brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de verdiepingsdag brengen wij u 100% van de kosten in rekening. De VTW Academie behoudt zich het recht voor de datum van de verdiepingsdag , de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd. Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar vtw@academievoortoezichthouders.nl.

Aanmelden