VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Online College ”Huurbeleid, betaalbaarheid en de rol van de RvC”

De ontwikkeling en beheersing van het huurbeleid in relatie tot de doelgroepen. De consequenties voor de continuïteit en de relatie met andere ambities zoals beschikbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid.
  • 1 uur

Tijdens dit online college ‘Huurbeleid, betaalbaarheid en de rol van de RvC’ worden de diverse methoden uitgelegd hoe de betaalbaarheid kan worden vastgesteld en hoe de betaalbaarheid van de woningvoorraad zich de afgelopen jaren ontwikkeld heeft. Dit wordt afgezet tegen de ontwikkelingen met betrekking tot de doelgroep van de woningcorporaties en de ruimte die de doelgroep heeft met betrekking tot hun budget. Om de beschikbaarheid te kunnen bepalen is het tevens nuttig om inzicht te hebben in de toekomstige woningvraag. Op basis van deze achtergrondinformatie passeert vervolgens het beleidsinstrumentarium dat woningcorporaties ter beschikking staat om de betaalbaarheid daadwerkelijk te beïnvloeden de revue.

In dit online college worden u diverse methoden uitgelegd waarop de betaalbaarheid kan worden vastgesteld en welke fundamentele beleidskeuzes er voor u liggen in de toekomst. Ook de wijze van vormgeving van het woonlastenbeleid is een belangrijk thema dat wordt behandeld. Een verscheidenheid aan thematieken komt aan bod met betrekking tot dit thema. Tussentijds wordt u door middel van prikkelende vragen gevraagd te reflecteren over de materie die u zojuist gehoord heeft.

 

Bekijken