VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Masterclass “Vastgoedsturing, assetmanagement en duurzaamheid”

Maximaal presteren binnen financiële en wettelijke kaders
 • 1 dag

Inhoud

Woningcorporaties staan voor grote uitdagingen. Nederland vergrijst en ontgroent. In stedelijke gebieden is een woningtekort. In de periferie is er juist sprake van krimp. Over de hele linie staat de sector voor een forse verduurzamingsopgave. Gemeenten en huurders hebben grote verwachtingen van corporaties ten aanzien van het voorzien in passende, duurzame én betaalbare woningen. De komende jaren vraagt dit om een grootschalige transformatie van het woningbezit. Tegelijkertijd is het speelveld van corporaties door wetgeving sterk beperkt en zijn de financiële mogelijkheden door heffingen en belastingen fors afgenomen.

Tijdens deze opleidingsdag krijgt u zicht op de mogelijkheden om een maximale maatschappelijke prestatie te leveren binnen de wettelijke en financiële kaders waarbinnen uw corporatie heeft te opereren. ‘Een euro kan maar één  keer uitgegeven worden. Vastgoedsturing en assetmanagement bieden dé tools om die euro dusdanig te investeren dat een maximaal financieel en maatschappelijk rendement behaald wordt. Met inzet van een helder begrippenkader en pragmatische modellen worden diverse praktijkcasussen besproken. Dit maakt de materie tastbaar en geeft handvatten voor de uitdagingen waar uw eigen corporatie voor staat.

Binnen het programma wordt speciale aandacht besteed aan de rol van u als commissaris bij de investeringsbeslissingen van uw corporatie. De belangrijkste interne en externe toetsingskaders passeren de revue. U krijgt een helder beeld van de bewegingsvrijheid op intern governanceniveau en van de harde ‘red lines’ zoals wettelijk en financieel bepaald. U krijgt zicht op de belangrijkste financiële grenzen op corporatieniveau en leert projectspecifieke investeringskaders te bepalen. Tijdens de opleidingsdag is er voldoende ruimte voor het inbrengen van eigen cauïstiek.

Onderwerpen

 • Overview van de wettelijke en financiële kaders voor corporaties
 • De belangrijkste begrippen en modellen rondom vastgoedsturing en assetmanagement
 • Investeringsproces en scenarioanalyse aan de hand van een praktijkcasus
 • De impact van verduurzamingsmaatregelen op vastgoedwaarde en rendement
 • De organisatorische inrichting van goed assetmanagement
 • Financiële sturingsmethodieken: van marktwaarde naar beleidswaarde

Wat brengt deze masterclass u en uw Raad van Commissarissen?

 • Zicht op mogelijkheden tot het leveren van een maximale maatschappelijke prestatie binnen wettelijke en financiële kaders
 • Het kunnen stellen van de juiste vragen aan de hand van de laatste inzichten op het gebied van vastgoedsturing en assetmanagement
 • Concrete handvatten om verantwoorde investeringsbeslissingen te kunnen nemen
 • Pragmatische input ten behoeve van eigen casuïstiek

Deelnemers

Deze masterclass is voor alle commissarissen geschikt die hun kennis willen vergroten op het gebied van vastgoedsturing en assetmanagement.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de Masterclass brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de Masterclass brengen wij u 100% van de kosten in rekening. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega commissaris; informeer ons hierover per mail.
De VTW Academie behoudt zich het recht voor de datum van de Masterclass, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd.
Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar vtw@academievoortoezichthouders.nl.

Aanmelden