VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Masterclass “Toezicht op strategievorming in de volkshuisvesting”

Scenarioplanning in een dynamisch veld
  • 1 dag

Inhoud

Bij de woningcorporatie begint strategieontwikkeling met het concretiseren van de maatschappelijke doelstelling. Welke maatschappelijke functie – ofwel toegevoegde waarde – ziet de corporatie voor zichzelf weggelegd en voor wie? De nieuwe wet- en regelgeving heeft strakkere kaders gesteld. Daarbinnen is er speelruimte die de corporatie kan èn moet benutten. De governancecode onderstreept het belang van de maatschappelijke opdracht. Dat heeft implicaties voor het opereren van de RvC. Daarom is de VTW de actie “Toezicht met passie” gestart.
De maatschappelijke opgave is een wezenlijk onderdeel van het integraal strategisch beleid, dat alle aspecten van het business model van de corporatie adresseert, rekening houdend met externe ontwikkelingen en de interne uitgangssituatie van de corporatie.

De omgeving van de corporatie is complex en continu in verandering. Scenarioplanning is een manier om meer vat te krijgen op relevante trends en de strategie daar regelmatig aan te toetsen en zo nodig bij stellen. Aan de hand van praktijkervaring van een corporatie die al lang met deze methode werkt, wordt scenarioplanning inzichtelijk gemaakt.
In de masterclass wordt uiteraard ook stilgestaan bij de rolneming van de RvC. Wanneer is de RvC in het strategietraject in beeld? Hoe acteert de raad dan? Hoe kan de raad een waardevolle sparringpartner zijn? Wie bepaalt uiteindelijk de hoogte van de lat?

Onderwerpen

  • De rolneming van de RvC in het strategietraject
  • Modellen voor het kijken naar en nader invullen van een toekomstgericht business model
  • Methodiek van scenarioplanning

Wat brengt deze masterclass u en uw Raad van Commissaris?

Deze masterclass verdiept uw inzicht in de specifieke kenmerken van strategievorming in de volkshuisvesting.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de Masterclass brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de Masterclass brengen wij u 100% van de kosten in rekening. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega commissaris; informeer ons hierover per mail.
De VTW Academie behoudt zich het recht voor de datum van de Masterclass, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd.
Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar vtw@academievoortoezichthouders.nl.

 

Aanmelden