VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Masterclass “Toezicht op duurzaamheid”

Maatschappelijk verantwoord ondernemen met profijt voor de organisatie
 • 1 dag

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn actuele thema’s. Ook voor maatschappelijke organisaties als woningcorporaties. In dit programma bespreken we de actuele thema’s op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, in het algemeen en specifiek voor woningcorporaties. Wat betekent duurzaamheid concreet voor woningcorporaties? En wat is het belang?

Thema’s en dilemma’s in duurzaamheid variëren per sector en per organisatie. Thema’s gaan van klimaat en energie, biodiversiteit, circulaire economie, mensenrechten, veiligheid, sustainable development goals etc.

U krijgt inzicht in het instrumentarium waarmee organisaties duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen kunnen managen. Maar al te vaak blijft duurzaamheid beperkt tot het opstarten van een aantal projecten, zonder dat duurzaamheid werkelijk wordt ingebed in de organisatie. Besluitvorming over maatschappelijk verantwoord ondernemen is vaak lastig: dilemma’s tussen verschillende doelen. We bespreken actuele voorbeelden van organisaties in verschillende stadia van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid.

In hoeverre staat duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen op de agenda van de commissaris? We verkennen in welke aspecten van de toezichthoudende rol, duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen terug komt (of zou kunnen komen).

Ook staan we stil bij toekomstige ontwikkelingen op het gebied van toezicht en duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Het programma is interactief opgezet, met theorie en voorbeelden uit de praktijk en veel inbreng voor eigen vragen en cases. Deelnemers worden uitgenodigd praktijkvoorbeelden in te brengen.

Onderwerpen

 • Definiëren van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Relevante thema’s op het gebied van duurzaamheid
 • Redenen waarom een organisatie zich met duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord bezighoudt
 • Aanbrengen van focus voor de organisatie in het brede – vaak container – begrip duurzaamheid
 • Verschillende stadia van duurzaamheid/maatschappelijke verantwoord ondernemen in organisaties
 • Duurzaamheid en de rol van de commissaris: in welke aspecten van toezicht komt duurzaamheid terug
 • Gebruik van instrumenten bij het toezicht op duurzaamheid
 • Duurzaamheid en geïntegreerde besluitvorming
 • Ontwikkelingen in regelgeving ten aanzien van toezicht en duurzaamheid

Wat brengt deze masterclass u en uw Raad van Commissarissen?

 • Kennis over duurzaamheid in het algemeen en actuele thema’s
 • Inzicht in de vertaling van duurzaamheid voor organisaties
 • Inzicht in de instrumenten voor het monitoren van duurzaamheid in organisaties
 • Hoe om te gaan met duurzaamheid dilemma’s in besluitvorming
 • Bewustzijn in de rol van commissaris van de relevantie van duurzaamheid voor de organisatie
 • Kennis en inzicht hoe duurzaamheid past in de taken van de commissaris

Deelnemers

Deze masterclass is door alle commissarissen ongeacht ervaring in toezicht te volgen. Voorafgaande kennis over duurzaamheid is niet noodzakelijk.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de Masterclass brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de Masterclass brengen wij u 100% van de kosten in rekening. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega commissaris; informeer ons hierover per mail.
De VTW Academie behoudt zich het recht voor de datum van de Masterclass, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd.
Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar vtw@academievoortoezichthouders.nl.

Aanmelden