VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Teamvorming in de raad van commissarissen

Goede commissarissen vormen niet zomaar een goed team. En dat is wel van belang bij strategische veranderingen of spannende situaties. Hoe kan de kwaliteit van het team worden versterkt.

De raad van commissarissen is een zogeheten ‘laag-frequent’ team. Doordat de leden van de raad elkaar slechts enkele malen per jaar ontmoeten, ontstaat er niet vanzelfsprekend een teamgevoel en optimale onderlinge samenwerking. Onder reguliere omstandigheden leidt dat gewoonlijk niet tot ervaren ongemak, maar wanneer de situatie spannender wordt veelal wèl. Bij strategische veranderingen of in het geval van een crisis komt het op het samenspel binnen de raad aan. Dan is het van belang dat men elkaar goed kent en weet welke kwaliteiten kunnen worden benut en op welke wijze effectief kan worden samengewerkt.

In deze masterclass krijgt u zicht op de fasen van teamvorming van een raad van commissarissen en welke stappen gezet kunnen worden om de teamvorming te versterken. Thema’s die daarmee samen hangen zijn het realiseren en benutten van complementariteit binnen de raad, het formuleren van een gedeelde visie en het leren en reflecteren als team. Ook wordt goed stilgestaan bij de onderlinge rolverdeling, zowel intern als extern gericht. Tot slot krijgt u – mede aan de hand van casuïstiek over boardroomdynamiek – handvatten om in een vroegtijdig stadium te kunnen beoordelen of er sprake is van veranderend gedrag van de bestuurder of tussen de leden van de raad (‘derailers’) en hoe u daar het beste mee om kunt gaan.

Deze masterclass wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.

Onderwerpen

 • Persoonlijke drijfveren en waarden;
 • Het benutten van complementariteit;
 • Omgaan met het krachtenveld in de raad en tussen de raad en bestuurder;
 • Formuleren van een gedeelde visie;
 • Van en met elkaar leren;
 • Vroegtijdig opvangen van signalen van ontsporend gedrag;
 • Hanteren van deze ‘derailers’.

Wat brengt deze masterclass u en uw Raad van Commissarissen?

 • Meer inzicht in hoeverre een raad en/of uw raad een team is;
 • Inzicht in de wijze waarop het teamgevoel versterkt kan worden;
 • Zicht op de wijze waarop verschillende kwaliteiten in de raad kunnen worden benut;
 • Praktische tips om een lerend klimaat te versterken;
 • Een handvat om sneller in te kunnen spelen op veranderend gedrag van een bestuurder of veranderend samenspel in de raad.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de Masterclass brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de Masterclass brengen wij u 100% van de kosten in rekening. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega commissaris; informeer ons hierover per mail. De VTW Academie behoudt zich het recht voor de datum van de Masterclass, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd.
Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar vtw@academievoortoezichthouders.nl.

Aanmelden