VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Sturen en toezicht op cultuur & gedrag

Goed toezicht gaat over meer dan de “harde” kant van professionaliteit. Natuurlijk is het onontbeerlijk om kennis te hebben van het werkveld van de organisatie en ook is inzicht in governance vraagstukken en – verhoudingen van belang. Maar net zo belangrijk zijn de zogenaamde soft skills. Niet zelden is het ontbreken daarvan de oorzaak van schandalen en debacles. Niet alleen een financieel, maar ook een moreel kompas is daarom van betekenis voor goed bestuur en toezicht.
 • 1 dag
 • Interventies, Soft signals en skills, Moreel kompas, Gedrag

Toezichthouden is een vak en gelukkig zien we steeds meer professionaliteit. Waar het voorheen dikwijls om het old-boys network ging, zien we steeds meer enthousiaste en gedreven toezichthouders die hun professie willen inzetten voor de doelen van maatschappelijke ondernemingen. Van de debacles uit het verleden hebben we geleerd dat de “harde” kant van de professie niet het enige is, maar dat het ook gaat om zogenaamde soft signals, controls en skills. Daarbij gaat het niet alleen om kennis, maar om de andere zaken. Bent u zich bewust van uw morele kompas en hoe zit het met uw reflectievermogen? Weet u hoe u op anderen overkomt? Pleegt u de juiste interventie? Beschikt u over een goed repertoire aan interventies? En hoe geconditioneerd zijn we als het gaat om reageren op de ander(en).

In de masterclass Sturen en toezicht op cultuur & gedrag gaat het over uw eigen gedrag, het gedrag van anderen, de context en de dynamiek tussen al deze elementen. In de masterclass krijgt u theoretische handvatten, maar zal het accent liggen op uw eigen optreden in lastige situaties, gebaseerd op basis van zelf ingebrachte dilemma’s. Met de inzet van een acteur bootsen we de werkelijkheid na.


Deze opleiding wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.


Onderwerpen

 • Inzicht in gedrag van bestuurders en commissaris:
  • De elementen die invloed hebben op ons gedrag;
  • De verschillende soorten soft signals en de bronnen ervan;
  • Het moreel kompas waarmee u zelf functioneert als toezichthouder en de gedragskenmerken die hierbij horen;
  • De signalen die aanleiding geven tot een noodzakelijke extra kritische houding;
  • De overige factoren die invloed hebben op ons gedrag (groepsdruk, tunnelvisie etc).
 • Dilemma’s waar de toezichthouder mee te maken heeft, zijn::
  • De verhouding tussen bestuur en raad van commissarissen;
  • De relaties tussen de toezichthouders onderling;
  • De manieren waarop dilemma’s en soft signals bespreekbaar gemaakt kunnen worden;
  • Het kiezen van de juiste interventie; wanneer deze wel werkt en wanneer niet.

Deelnemers

Deze masterclass wordt aanbevolen voor commissarissen met ervaring in het vak van toezichthouden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de Masterclass brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de Masterclass brengen wij u 100% van de kosten in rekening. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega commissaris; informeer ons hierover per mail.
De VTW Academie behoudt zich het recht voor de datum van de Masterclass, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd.
Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar vtw@academievoortoezichthouders.nl.

Aanmelden