VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Sturen en toezicht op cultuur & gedrag

Over uw eigen gedrag, uw eigen morele kompas, dat van anderen, de context en de dynamiek tussen die verschillende elementen. Uw repertoire aan effectieve interventies wordt vergroot.
 • 1 dag

Toezichthouden gebeurt steeds professioneler. Waar het voorheen dikwijls om een old-boys network ging, ligt het accent vandaag de dag op enthousiaste en gedreven toezichthouders die hun professie willen inzetten als het gaat om de publieke zaak, zoals onderwijs, wonen en zorg.

Van de debacles uit het verleden hebben we geleerd dat professie niet het enige is, maar dat het ook gaat om zogenaamde soft skills. Bent u zich bewust van uw morele kompas en hoe zit het met uw reflectievermogen? Weet u hoe u op anderen overkomt? Pleegt u de juiste interventie? En hoe geconditioneerd zijn we als het gaat om reageren op de ander(en).

In de masterclass Sturen en toezicht op gedrag en cultuur (een mondvol) gaat het over uw eigen gedrag, het gedrag van anderen, de context en de dynamiek tussen al deze elementen. In de masterclass krijgt u theoretische handvatten, maar zal het accent liggen op uw eigen optreden in lastige situaties. Met de inzet van een acteur proberen we de werkelijkheid zo goed mogelijk na te bootsen. En dat lukt altijd!

Deze opleiding wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.

Onderwerpen

 • Inzicht in gedrag van bestuurders en commissaris:
  • Welke elementen hebben invloed op ons gedrag?
  • Onderscheiding van soort soft signals?
  • Vanuit welk moreel kompas functioneert u als commissaris?
  • Welke gedragskenmerken zijn hier van invloed op?
  • Welk overige factoren hebben invloed op ons gedrag (groepsdruk etc)?
 • Dilemma’s waar u als toezichthouder tegenaan loopt:
  • Welke dilemma’s zijn er in de verhouding bestuur – commissaris?
  • Welke dilemma’s bestaan er onder de commissarissen onderling?
  • Op welke manier kunt u dilemma’s en soft signals bespreekbaar maken?
  • Soft signals in de praktijk
  • Welke signalen zijn er (welke gedragskenmerken ziet u, hoe beïnvloedt u deze die aanleiding geven tot een noodzakelijke extra professioneel kritische houding)?
  • Bronnen van soft signals
  • Welke verschillende interventies zijn er en wanneer werken ze wel en wanneer niet?

Wat brengt deze masterclass u en uw Raad van Commissarissen?

 • Verantwoordelijkheden en rollen van de commissaris;
 • Het beschikbare governance-instrumentarium;
 • Soft skills, soft signals en soft controls;
 • Moreel besef, waardendiscussie en ethisch kompas.

Interactie en actieve participatie op basis van cases en zelf ingebrachte dilemma’s vormen het grootste deel van deze masterclass. In deze masterclass krijgen deelnemers inzicht in de theoretische kennis van een professioneel kritische houding en daarnaast wordt aandacht besteed aan dilemma’s uit de praktijk en het uitspelen van lastige situaties.

Deelnemers

Deze masterclass is te volgen door commissarissen met ervaring in het vak van toezichthouden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de Masterclass brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de Masterclass brengen wij u 100% van de kosten in rekening. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega commissaris; informeer ons hierover per mail.
De VTW Academie behoudt zich het recht voor de datum van de Masterclass, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd.
Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar vtw@academievoortoezichthouders.nl.

Aanmelden