VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Masterclass “Sturen en toezicht op cultuur & gedrag”

Waarnemen en handelen vanuit het eigen moreel kompas
 • 1 dag

Inhoud

De sector woningcorporaties maakt turbulente tijden door. De rol van de commissaris en hoe hij deze invult wordt hierdoor steeds belangrijker. De commissaris heeft de behoefte om vanuit verschillende bronnen geïnformeerd te worden en signalen op een goede manier te kunnen duiden. Dit vraagt om een professioneel kritische houding.

Deze eendaagse masterclass biedt inzicht en duiding in het gedrag van anderen, het eigen gedrag mede gekoppeld aan uw moreel kompas. Het gaat in op dilemma’s en praktijkvoorbeelden ten aanzien van signalen waar je als commissaris mee te maken kunt krijgen. Ook andere bronnen, naast de bestuurder zelf en de duiding van de daaruit voortkomende signalen komen aan de orde.

Onderwerpen

 • Inzicht in gedrag van bestuurders en commissaris:
  •Welke elementen hebben invloed op ons gedrag?
  •Onderscheiding van soort soft signals?
  •Vanuit welk moreel kompas functioneert u als commissaris?
  •Welke gedragskenmerken zijn hier van invloed op?
  •Welk overige factoren hebben invloed op ons gedrag (groepsdruk etc)?
 • Dilemma’s waar je als toezichthouder tegenaan loopt

•Welke dilemma’s zijn er in de verhouding bestuur – commissaris?
•Welke dilemma’s bestaan er onder de commissarissen onderling?
•Op welke manier kun je dilemma’s en soft signals bespreekbaar maken?
•Soft signals in de praktijk
•Welke signalen zijn er (welke gedragskenmerken zie je, hoe beïnvloed je deze die aanleiding geven tot een noodzakelijke extra professioneel kritische houding?
•Bronnen van soft signals
•Welke verschillende interventies zijn er en wanneer werken ze wel en wanneer niet?

Wat brengt deze masterclass u en uw Raad van Commissarissen?

 • Meer sensitiviteit tijdens gesprekken en bijeenkomsten
 • Daardoor beter kunnen inschatten en duiden wat de situatie is
 • Beter bespreekbaar maken van impliciet en expliciet gedrag en signalen
 • Bewust zijn van wat eigen gedrag en handelen teweeg brengt bij anderen
 • In lastige (veelal niet eenduidige) situaties bewuster en beter kunnen handelen

Interactie en actieve participatie op basis van cases en zelf ingebrachte dilemma’s vormen het grootste deel van deze masterclass.
In deze masterclass krijgen deelnemers inzicht in de theoretische kennis van een professioneel kritische houding en daarnaast wordt aandacht besteed aan dilemma’s uit de praktijk.

Deelnemers

Deze masterclass is te volgen door commissarissen met ervaring in het vak van toezichthouden.

Combinatie aanbod

Indien u deelneemt aan de masterclass “Sturen en toezicht op cultuur & gedrag” in combinatie met de masterclass “Boardroom Dynamics” bieden wij u een gereduceerd tarief aan van €950,- (ledenprijs) of  €1.255,- (niet-leden prijs) voor beide masterclasses samen (In plaats van €1.090,- (ledenprijs) of €1.363,75,- (niet-leden prijs)).

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de Masterclass brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de Masterclass brengen wij u 100% van de kosten in rekening. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega commissaris; informeer ons hierover per mail.
De VTW Academie behoudt zich het recht voor de datum van de Masterclass, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd.
Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar vtw@academievoortoezichthouders.nl.

Aanmelden