VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Masterclass “Strategische allianties en fusies”

Combineer proces en inhoud situatieafhankelijk
  • 1 dag

Inhoud

Fusie moet passen bij de strategische doelen en vraagstukken van de corporatie; dat geldt zowel voor de corporatie die zelf het initiatief tot fusie neemt, als voor de corporatie die voor fusie benaderd wordt. Het borgen van een weloverwogen besluit om al dan niet voor fusie te kiezen, hoort zeker tot de taak van de RvC.
Het traject naar daadwerkelijke fusie kent vele valkuilen, zowel wat de inhoudelijke vraagstukken als wat het proces betreft. Vele partijen met eigen belangen spelen of kijken mee en er moet rekening worden gehouden met de eisen van wet- en regelgeving.
Veelal heeft fusie ook persoonlijke consequenties, ook voor de bestuurders en voor de commissarissen zelf. Het invullen van het bestuur en de RvC van de fusieorganisatie is zonder meer de taak van de RvC. Hoe deze posities worden ingevuld, is van wezenlijk belang voor het succes van de fusieorganisatie. De masterclass biedt handvatten voor hoe hier als RvC te opereren en bespreekt dilemma’s. De fusieorganisatie is in de eerste periode kwetsbaar.
Naast deze masterclass is er de VTW-publicatie “Met het vizier op samenwerking/fusie” ter ondersteuning van commissarissen bij vraagstukken rond samenwerking en fusie.

Onderwerpen

  • De masterclass geeft u handvatten en tracht het inzicht in dit complexe proces te verdiepen
  • De masterclass biedt overzicht over de verschillende stappen in het fusietraject en inzicht in de rol van de RvC, ook als het lastig wordt
    aandachtspunten voor de RvC in de postfusiefase

Wat brengt deze masterclass u en uw Raad van Commissarissen?

Deze masterclass geeft inzicht in huidige schaaldiscussies bij corporaties en fusie als een mogelijk antwoord daarop. Daarnaast gaat de masterclass in op het fusietraject, de rol van de RvC in dat proces en waarop te letten. Zoomt in op lastige situaties en hoe daar als commissaris mee om te gaan.

Deelnemers

De masterclass richt zich op alle commissarissen en met name op commissarissen van corporaties die fusie overwegen, fusieplannen hebben of met een fusietraject gestart zijn.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de Masterclass brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de Masterclass brengen wij u 100% van de kosten in rekening. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega commissaris; informeer ons hierover per mail.
De VTW Academie behoudt zich het recht voor de datum van de Masterclass, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd.
Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar vtw@academievoortoezichthouders.nl.

Aanmelden