VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Masterclass ”Scenarioplanning” (7 uur)

Een verdieping op scenarioplanning in een veranderende tijd
  • 1 dag

De ééndaagse masterclass “Scenarioplanning” verdiept uw inzicht in de specifieke kenmerken van scenarioplanning. Er wordt nader in gegaan op de methodiek en de wijze waarop u deze kunt toepassen op actuele vraagstukken en samen met de docenten en mededeelnemers bespreekt u de rol van de commissaris in een scenarioproject.

Inhoud 

Het coronavirus grijpt wereldwijd om zich heen en laat maatschappelijk, economisch en politiek diepe sporen na. Complete landen worden afgesloten, inwoners komen niet meer de straat op. Zo’n ingrijpende gebeurtenis, waarbij de duur en intensiteit nog ongewis is, laat diepe sporen na in het leven van mensen. Na de pandemie zal onze maatschappij en economie hoogstwaarschijnlijk sterk veranderen. Hoe precies, is lastig te voorspellen.

Scenarioplanning is een manier om gestructureerd de lange termijn te exploreren. Scenario’s zijn geen voorspellingen, maar ‘voorstellingen’ van de toekomst. Het zijn verkenningen van verschillende hypothetische omstandigheden in de toekomst, gebaseerd op de onzekerheden waar uw organisatie in de nasleep van de coronacrisis mee te maken heeft of krijgt. De scenario’s zelf bieden geen panklare oplossing of strategie. Ze schetsen een context waar een nieuwe strategie op in moet spelen. Hiermee vormen ze zowel een manier om nieuwe opgave te identificeren als een toetsingskader om de robuustheid, de toekomstvastheid, van strategische keuzes te toetsen.

Aan de hand van praktijkervaring van een corporatie die al lang met deze methode werkt, wordt scenarioplanning inzichtelijk gemaakt. In de masterclass wordt uiteraard ook stilgestaan bij de rolneming van de RvC. Wanneer is de RvC in een scenarioproject in beeld? Hoe acteert de raad dan? Hoe kan de raad een waardevolle sparringpartner zijn? Wie bepaalt uiteindelijk de hoogte van de lat?

Programma

Tijdens deze MasterClass worden, in de vorm van compacte kenniscolleges gecombineerd met een interactieve game, verschillende scenario’s voor woningcorporaties inzichtelijk gemaakt. Daarbij wordt tevens de rol van de commissaris en het samenspel met de bestuurder in dit proces besproken.

Aan de slag met scenarioplanning (1)

  • Toelichting stappen scenarioplanning;
  • Bepalen scope scenarioplanning.

Scenariogame

  •  In een interactieve game wordt ervaren wat scenario’s zijn en welke betekenis zij hebben in strategievorming;
  •  Gevolgd door reflectie en toelichting op scenariodenken.

Aan de slag met scenarioplanning (2)

  • Verzamelen trends;
  • Kiezen assenkruis;
  • Toepassen scenarioplanning.

Reflectie

  • Scenarioplanning en dan?
  • Rol van de RvC.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de Masterclass brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de Masterclass brengen wij u 100% van de kosten in rekening. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega commissaris; informeer ons hierover per mail.

De VTW Academie behoudt zich het recht voor de datum van de Masterclass, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd.
Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar vtw@academievoortoezichthouders.nl.

Aanmelden