VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Het samenspel tussen commissarissen en bestuurder

Het samenspel tussen commissarissen en bestuurder is steeds complexer geworden. Was in het verleden de rol van de raad vaak beperkt tot het ratificeren van bestuursbesluiten, tegenwoordig is er al in een vroeg stadium van de ontwikkeling van nieuw beleid of majeure projecten sprake van samenspel tussen de raad en het bestuur. Het goed en bewust omgaan met de verschillende rollen - toezicht, advies, werkgever - en dan ook nog afhankelijk van de context, is essentieel voor goede verhoudingen in de boardroom en daarmee voor de prestaties van de organisatie.
  • Toenemende complexiteit, Verschillende rollen en gedrag, Afstand of dichtbij, De stoel van..

Een goede samenwerking tussen commissarissen en bestuurder is essentieel voor het goed functioneren van de governance. Het samenspel kent vele schakeringen, afhankelijk van het thema of gebied waarover gesproken wordt. Daarnaast neemt de raad van commissarissen ook nog eens verschillende rollen in: beoordelaar, werkgever en sparringpartner. Op welke manier kan dit samenspel nu goed ingevuld worden? Soms is de afstand tussen raad van commissarissen en bestuurder groot, soms komt de raad van commissarissen dichterbij. De rolafbakening is soms een grijs gebied, ook al doordat andere geledingen bepaalde verwachtingen vertonen. Hoe voorkomt u dat u op elkaars stoel terecht komt? Uiteindelijk gaat het er immers om dat de raad van commissarissen echt van meerwaarde is in het belang van de gehele organisatie.

Deze masterclass biedt handvatten en antwoorden op bovenstaande vragen en issues. Er komt diverse casuïstiek aan de orde en het is tevens mogelijk om eigen casuïstiek in te brengen.


Deze masterclass wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.


Onderwerpen

  • De ‘essentials’ van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van commissarissen;
  • Rolinvullingen en -afbakening per situatie;
  • Samenspel tussen de raad van commissarissen en bestuurder(s);
  • De do’s en don’ts bij toezichthouden in relatie tot dit onderwerp en in relatie met de context;
  • Professionele verhouding tussen de raad en de bestuurder(s) in de relatie werkgever-werknemer;
  • Meerwaarde van de raad van commissarissen voor de organisatie.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de Masterclass brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de Masterclass brengen wij u 100% van de kosten in rekening. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega commissaris; informeer ons hierover per mail. De VTW Academie behoudt zich het recht voor de datum van de Masterclass, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd.
Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar vtw@academievoortoezichthouders.nl.

Aanmelden