VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Proactief toezichthouden

Het tijdig opvangen en met het bestuur bespreken van signalen kan escalaties voorkomen. Daarnaast is het snel kunnen schakelen en het adequaat toepassen van interventies in escalerende situaties van groot belang.

Hoe kunt u signalen in het bestuur en in de organisatie goed inschatten en daarmee escalaties voorkomen? Problemen moeten in eerste instantie opgelost worden door het bestuur. Soms wordt dit onvoldoende opgepakt door het bestuur en is het vervolgens aan de commissarissen om zoveel mogelijk preventief corrigerend op te treden.

In deze masterclass maken wij gebruik van de metafoor van een barometer met toezicht bij mooi, veranderlijk en zwaar weer. Deze metafoor zal u van dienst zijn bij het eerder herkennen van waarschuwingssignalen en proactief reageren daarop. Een groot aantal praktische voorbeelden van signalen komt aan bod. Hierdoor wordt het voor u gemakkelijker om in escalerende situaties sneller te schakelen in uw bevoegdheden en om proactief toezicht te blijven houden. Onder alle omstandigheden, continue werkend aan een excellente performance van de corporatie.

Deze masterclass wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.

Werkboek Proactief Toezicht en Waarschuwingssignalen

De inhoud van deze masterclass is mede gebaseerd op onderzoek naar best practices van een groot aantal voorzitters van raden van bestuur en raden van toezicht. Eveneens wordt er gebruik gemaakt van bekende praktijkcases en waar mogelijk van eigen ervaringen. U ontvangt een exemplaar van het gelijknamige e-boek dat de docent over dit onderwerp heeft geschreven.

Onderwerpen

 • Herkennen van waarschuwingssignalen;
 • Inzicht in escalerende situaties (met name intern);
 • Schakelen tussen verschillende toezichthoudende bevoegdheden;
 • Rolverdeling in de raad van commissarissen;
 • Professionele verhouding met de raad van bestuur;
 • Verschil toezichthouden in mooi en zwaar weer situaties;
 • Oefenen met praktijkcases.

Wat brengt deze masterclass u en uw Raad van Commissarissen?

 • Adequaat omgaan met waarschuwingssignalen;
 • Goed werkbaar model: welke passende interventie is nodig in welke situatie;
 • Ideeën en tips over omgang en dialoog met de bestuurder(s) en andere stakeholders;
 • Inzicht in het onderling samenspel en gedrag in de eigen raad van toezicht zelf in verschillende omstandigheden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de Masterclass brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de Masterclass brengen wij u 100% van de kosten in rekening. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega commissaris; informeer ons hierover per mail. De VTW Academie behoudt zich het recht voor de datum van de Masterclass, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd.
Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar vtw@academievoortoezichthouders.nl.

Aanmelden