VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Proactief toezichthouden

Er zijn nog steeds tal van voorbeelden van organisaties die bestuurlijk uit de bocht vliegen of in een crisis belanden. De continuïteit van deze organisaties komt in gevaar en reputatieschade ligt op de loer. Vaak stellen toezichthouders van andere organisaties zich dan de vraag “kan dat bij ons ook gebeuren en hoe kunnen we dat voor zijn”. Wat wij kunnen leren van professionele commissarissen is dat zij niet alleen signalen van (dreigende) escalaties tijdig opvangen, zij kunnen ook snel schakelen om de juiste interventie op het juiste moment te plegen.
  • Tijdig signaleren, Voorkomen escalatie, Preventieve correctie

Hoe kan de raad signalen in het bestuur, uit de organisatie of de omgeving goed inschatten en bepalen met welke actie escalaties kunnen worden voorkomen? Problemen moeten in eerste instantie opgelost worden door het bestuur. Soms wordt dit onvoldoende opgepakt en is het vervolgens aan de commissarissen om zoveel mogelijk preventief corrigerend op te treden. De vraag is op welk moment dat het beste kan gebeuren en wat dan een effectieve interventie is.

In deze masterclass maken wij gebruik van de metafoor van een barometer met toezicht bij mooi, veranderlijk en zwaar weer. De uitwerking van deze metafoor zal elke commissaris van dienst zijn bij het eerder herkennen van waarschuwingssignalen en het proactief reageren daarop. Een aantal praktische en bekende voorbeelden van bestuurlijke incidenten komt aan bod. Deze voorbeelden bieden de gelegenheid aan de deelnemers om te oefenen in het adequaat schakelen tussen toezichthoudende bevoegdheden om goed toezicht te blijven houden onder alle omstandigheden.


Deze masterclass wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.


Onderwerpen

  • Herkennen van een groot aantal waarschuwingssignalen;
  • Inzicht in de dynamiek van intern escalerende situaties;
  • Inzicht in interventiemethoden in meerdere fasen van een escalerende situatie;
  • Schakelen tussen verschillende toezichthoudende bevoegdheden;
  • Rolverdeling en samenspel in de raad van commissarissen;
  • Professionele verhouding met de bestuurder(s);
  • Praktische tips over omgang met bestuurder(s) en andere stakeholders.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de Masterclass brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de Masterclass brengen wij u 100% van de kosten in rekening. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega commissaris; informeer ons hierover per mail. De VTW Academie behoudt zich het recht voor de datum van de Masterclass, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd.
Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar vtw@academievoortoezichthouders.nl.

Aanmelden