VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Masterclass “Boardroom Dynamics”

Dé workshop voor commissarissen die echt openstaan om te leren
  • 1 dag

Deze opleiding wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.

Inhoud

In de boardroom speelt zich van alles af. Plannen en voorstellen worden geïnitieerd of beoordeeld; er wordt gespard met de bestuurder(s); in auditcommissies worden voorbesprekingen gehouden en tussen de voorzitter en de bestuurder worden vergaderpunten besproken. Een proces tussen mensen met verschillende rollen, belangen, drijfveren en persoonlijkheden en vooral ook gedragingen. Uiteindelijk moet dit samenspel tussen personen en rollen leiden tot gewogen goede beslissingen voor de organisatie en haar stakeholders. Dat dit altijd goed verloopt is natuurlijk geen gegeven. Juist omdat er zoveel menselijke factoren meespelen. Uit vele onderzoeken blijkt dat die menselijke gedragingen veelal doorslaggevend zijn in positieve en negatieve zin. Vooral als het echt ergens over gaat. Deze opleiding is erop gericht om commissarissen meer inzicht te geven in het proces in de boardroom, zodat zij dit ten positieve in kunnen zetten in hun werk in de boardroom.

De opbouw van de opleidingsdag bestaat uit een theoretische onderbouwing. Vervolgens zal in het middaggedeelte een attractieve werkvorm, in de vorm van een simulatie, worden toegepast. De verkregen theorie zal worden geïntegreerd en in een vertrouwde omgeving wordt geoefend met het toepassen van de verkregen inzichten.

Simulatie

De ‘backbone’ van deze masterclass wordt gevormd door een speciaal ontwikkelde simulatie gericht op de boardroom. Tijdens de dag gaan de deelnemers aan de slag met verschillende casussen. Zij oefenen hun vaardigheden, observeren en reflecteren hierop. Het oefenen met behulp van de simulatie wordt afgewisseld door compacte kenniscolleges op het gebied van vragen stellen, oordeelsvorming, groepsdynamica, persoonlijke analyses en leerstijlen. Het gebruik van een simulatie is inmiddels een beproefde methode voor commissarissen. Het wordt voor deelnemers – didactisch gezien – als beste werkvorm beoordeeld in diverse ontwikkeltrajecten voor commissarissen met een gemiddelde beoordeling van 8,5. Het vraagt wel iets anders van de deelnemers. Immers, het gaat niet om cognitieve inzichten die redelijk ‘op afstand blijven’, maar om meer inzicht in de persoon en de rol van commissarissen en de groepsdynamica binnen de boardroom.

Er wordt in de simulatie gebruik gemaakt van een casus die van toepassing is op alle drie de maatschappelijke sectoren.

Onderwerpen

  • Dynamische oordeelsvorming;
  • Groepsdynamica in boardrooms;
  • Leer- en ontwikkelstijlen;
  • Gewenste patroondoorbreking in gedrag;
  • Interventie-ladder;
  • Vragen stellen;
  • Persoonlijke typering.

Deelnemers

Gemiddelde beoordeling van een 8,5 bij de inzet van een simulatie in de boardroom.

Enkele uitspraken van de deelnemers:

Aanrader! Bewustwording en inzichten om mijn rol als voorzitter te verbeteren.
Komt ten goede aan mijn huidige functioneren. Een 10!
Training en bewustwording. Goede oefenstof voor de praktijk. Veel inzicht eigen functioneren. Goed, heel prima. Veel geleerd. Goed om stijlen van anderen te observeren en daarmee eigen stijlrepertoire te verbreden. Veel geleerd van andere deelnemers. Sessies hebben me geholpen meer te focussen op wat ertoe doet bij toezichthouden. Weer veel geleerd en aan reflectie kunnen doen. Heel belangrijk door te doen en te ervaren zo ook beeld te krijgen van je eigen rol inneming als RvT. Waardevolle bijdrage en vaardigheden en inzicht. Geeft inzicht, houvast en vertrouwen. Verhelderend en confronterend leerproces. Heel verhelderend. Neem ervaringen mee terug ter bespreking in eigen RvC. Meer aandacht voor proces. Zeer waardevol. Een geweldige ervaring en heel praktisch voor de rol als toezichthouder.

Combinatie aanbod

Indien u deelneemt aan de masterclass “Boardroom Dynamics” in combinatie met de masterclass “Sturen en toezicht op cultuur & gedrag” bieden wij u een gereduceerd tarief aan van €950,- (ledenprijs) of  €1.255,- (niet-leden prijs) voor beide masterclasses samen (In plaats van €1.090,- (ledenprijs) of €1.363,75,- (niet-leden prijs)).

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de Masterclass brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de Masterclass brengen wij u 100% van de kosten in rekening. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega commissaris; informeer ons hierover per mail. De VTW Academie behoudt zich het recht voor de datum van de Masterclass, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd.
Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar vtw@academievoortoezichthouders.nl.

Aanmelden