VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Masterclass “Beschikbaarheid en betaalbaarheid van huurwoningen”

Volkshuisvestelijke dilemma’s
  • 1 dag

Deze compacte eendaagse masterclass geeft een helder overzicht over de toegankelijkheid van de huidige en toekomstige woningmarkt voor diverse huishoudensgroepen. De toegankelijkheid wordt bepaald door de twee kernbegrippen uit de Volkshuisvesting: de beschikbaarheid van voldoende woningen en de betaalbaarheid. Tijdens de masterclass worden de diverse methoden uitgelegd hoe de betaalbaarheid kan worden vastgesteld en hoe de betaalbaarheid van de woningvoorraad zich de afgelopen jaren ontwikkeld heeft. Om de beschikbaarheid te kunnen bepalen is het tevens nuttig om inzicht te hebben in de toekomstige woningvraag. Op basis van deze achtergrondinformatie passeert vervolgens het beleidsinstrumentarium dat woningcorporaties ter beschikking staat om de betaalbaarheid daadwerkelijk te beïnvloeden de revue.

Onderwerpen

• Inzicht in de huidige woningvraag
• Ontwikkeling van de toekomstige woningvraag
• De gebrekkige afstemming tussen de woningproductie en de woningvraag
• De mogelijkheden die diverse typen huishoudens momenteel hebben om een geschikte woning te betrekken
• De positie van starters en midden inkomensgroepen op de woningmarkt
• Diverse methodieken om de betaalbaarheid vast te stellen
• De betaalbaarheid van het wonen in Nederland in internationaal perspectief
• De ontwikkeling van de woonuitgaven in de afgelopen jaren
• Inzicht in de ontwikkeling van het huurbeleid
• De beleidsdriehoek van woningcorporaties
• Bestaande instrumenten om de betaalbaarheid te beïnvloeden
• Het effect van de woonruimteverdeling op de betaalbaarheid
• Het effect van de nieuwe wet en regelgeving op de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen
• Het beleidsinstrumentarium dat corporaties kunnen inzetten om de betaalbaarheid te beïnvloeden

Wat brengt deze masterclass u en uw Raad van Commissarissen?

• Methoden om de betaalbaarheid objectief vast te stellen
• Inzicht in de toekomstige woningvraag
• Beter zicht op wat een betaalbare huurwoning is voor diverse huishoudenstypen
• Beleidsinstrumenten om invloed op de betaalbaarheid uit te oefenen

Met deze informatie en kennis kunt u beter sparren met de Raad van Commissarissen over de mogelijkheden voor de organisatie en de voorliggende keuzes.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de Masterclass brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de Masterclass brengen wij u 100% van de kosten in rekening. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega commissaris; informeer ons hierover per mail.

De VTW Academie behoudt zich het recht voor de datum van de Masterclass, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd.
Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar vtw@academievoortoezichthouders.nl.

Aanmelden