VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

*NIEUW* Digitaal vergaderen

Betrokken, attractief en effectief
 • 2 dagen

Wat is er nodig voor een professionele digitale vergadering? Als commissaris vergadert u een aantal keren per jaar in uw Raad en in diverse commissies. Maar wat maakt nou dat u soms uit een vergadering komt met een ontevreden gevoel? Meerdere zaken zijn van belang voor vergaderen. Deze blijken nog eens extra te worden versterkt door de beperking van het niet fysiek aanwezig zijn met elkaar bij online vergaderen. Vragen die dan opkomen zijn: Hoe wend ik mijn gebruikelijke vaardigheden ook digitaal aan en waar moet ik extra op letten? Moet ik mijn vergadervaardigheden weer eens actualiseren?

We weten nu dat online vergaderen echt aanvullende competenties vergt, bijvoorbeeld:

 • Goed online contact opbouwen en onderhouden op relationeel gebied;
 • Het technisch beheersen van de functionaliteiten in de applicaties;
 • Een goede inbreng kunnen leveren op inhoudelijk niveau;
 • Een goed gestructureerde vergaderprocedure;
 • Een transparant proces als het gaat om groepsdynamiek en besluiten nemen;
 • Qua presentatie bewust zijn hoe u op beeld overkomt.

Het gaat daarbij om het wat, het hoe en het waarom. Maar u kunt ook zeggen het gaat om ik, de ander(en) en de inhoud. Vaak blijkt dat men zich met overgave werpt op de inhoud en nogal eens voorbijgaat aan het proces, de techniek, de rollen en de dynamiek.

Specifiek wordt er tijdens deze Online Masterclass aandacht besteed aan het oplossen van lastige issues tijdens het online vergaderen als er lastige besluiten genomen moeten worden. Hoe gaat u hiermee effectief om, opdat de goede dingen gebeuren in het kader van goed bestuur. Kent u bijvoorbeeld de tweekolommenmethode al? Dit zijn thema’s die allemaal aan de orde komen in de Online Masterclass Digitaal vergaderen.


Deze online masterclass wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.


Opzet en werkvorm

Omdat u digitaal nu eenmaal niet te lang ononderbroken achter het scherm moet zitten, hebben we deze Online Masterclass verdeeld in twee dagdelen van 3 uur, verspreidt over twee weken. Het eerste dagdeel wordt hoofdzakelijk besteed aan nieuwe technieken, functionaliteiten en werkvormen. Het tweede deel van de Online Masterclass bestaat uit een korte wrap-up van de eerste bijeenkomst en vooral uit oefenen met de verworven kennis en het inbrengen van uw eigen casuïstiek.

Dagdeel 1: De technologie

 • Kennismaken met uw docenten: kerndocent Hannah Bovenkerk en docent Martijn Hermsen
 • Introductie en overview – Hannah Bovenkerk
 • Techniek, functionaliteiten en online werkvormen – Martijn Hermsen

Dagdeel 2: De praktijk

 • Practicum en eigen casuïstiek – Hannah Bovenkerk (kerndocent)
 • Wrap-up van deel 1
 • Elementaire vergadervaardigheden en bijzondere technieken
 • Oefenen met functionaliteiten
 • Inbreng eigen casuïstiek

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de Masterclass brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de Masterclass brengen wij u 100% van de kosten in rekening. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega commissaris; informeer ons hierover per mail. De VTW Academie behoudt zich het recht voor de datum van de Masterclass, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd.
Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar vtw@academievoortoezichthouders.nl.

Aanmelden