VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Boardroom Dynamics – Blended learning

Blended learning in optima forma
  • 2 dagen
  • Groepsdynamiek, Inzicht in persoonlijkheden, Interventies, Effectief en ineffectief gedrag

Binnen en buiten de boardroom spelen zich voortdurend groepsdynamische processen af tussen verschillende mensen. Tussen (leden van) de raad en de bestuurder(s), maar ook tussen de commissarissen onderling. Als daar onvoldoende oog voor is of sommigen groepsdynamische processen bewust misbruiken, kan het lelijk misgaan. Met alle negatieve gevolgen voor de organisatie als gevolg. Hoe dergelijke processen te herkennen zijn en hoe dat in goede banen te leiden valt, wordt besproken en geïllustreerd. Daarnaast wordt er intensief geoefend met simulaties.

In de boardroom speelt zich van alles af. Plannen en voorstellen worden geïnitieerd of beoordeeld; er wordt gespard met de bestuurder(s); in auditcommissies worden voorbesprekingen gehouden en tussen de voorzitter en de bestuurder worden vergaderpunten besproken. Een proces tussen mensen met verschillende rollen, belangen, drijfveren en persoonlijkheden en vooral ook gedragingen. Uiteindelijk moet dit samenspel tussen personen en rollen leiden tot gewogen goede beslissingen voor de organisatie en haar stakeholders.

Dat dit altijd goed verloopt is natuurlijk geen gegeven. Juist omdat er zoveel menselijke factoren meespelen. Uit vele onderzoeken blijkt dat die menselijke gedragingen veelal doorslaggevend zijn in positieve en negatieve zin. Vooral als het echt ergens over gaat. Deze opleiding is erop gericht om commissarissen meer inzicht te geven in het proces in de boardroom, zodat zij dit ten positieve kunnen inzetten bij hun werk.


Deze masterclass wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.


Uniek van opzet en vorm
Deze opleiding kent een unieke combinatie van werkvormen en inhoud. Er wordt gestreefd naar een optimale tijdsinspanning, hoog leerrendement en het hebben van contactmomenten.

  • Deel 1: Kennis (in de vorm van een online college van ca. 60 minuten);
  • Deel 2: Casuïstiek en toepassing (in de vorm van een simulatie gedurende één dag);
  • Deel 3: Een online interactieve terugkomsessie voor reflectie (van twee uur).

De uitwerking

Deel 1: Theorie Boardroom Dynamics door het volgen van het online college
Het ontwikkeltraject begint met een theoretische onderbouwing middels het online college. Dit online college bestaat uit vijf blokken van 10 à 15 minuten en kunt u volgen voorafgaand aan de simulatie op de door u gewenst momenten.

Onderwerpen online college Boardroom Dynamics:

  1. Competenties, leer- en ontwikkelstijlen;
  2. Persoonlijke typering;
  3. Gewenste patroondoorbreking in gedrag;
  4. Principes van interventiekunde en oordeelsvorming;
  5. Groepsdynamica in boardrooms.

Deel 2: ‘Live’ Simulatie – van theorie naar praktijk
De ‘backbone’ van het ontwikkeltraject wordt gevormd door een speciaal ontwikkelde simulatie gericht op de boardroom. Tijdens de dag gaan de deelnemers aan de slag met een casus, die herkenbaar is voor de drie maatschappelijke sectoren zorg, onderwijs en woningcorporaties. Het betreft het actuele thema op welke manier maatschappelijke organisaties gezamenlijk goed kunnen bijdragen aan een leefbare omgeving. Deelnemers oefenen hun vaardigheden, observeren en reflecteren hierop. Het oefenen in de simulatie wordt afgewisseld met compacte kenniscolleges op het gebied van vragen stellen, oordeelsvorming, groepsdynamica, persoonlijke analyses en leerstijlen.

Het gebruik van een simulatie is inmiddels een beproefde methode voor commissarissen. Het wordt voor deze doelgroep – didactisch gezien – als beste werkvorm beoordeeld in diverse ontwikkeltrajecten met steeds een hoge beoordeling. Het vraagt wel iets anders van de deelnemers. Immers, het gaat niet om cognitieve inzichten die redelijk ‘op afstand’ blijven, maar vooral om inzicht in de persoon in combinatie met de rol als commissaris en dit alles toegespitst op groepsdynamica binnen de boardroom. Tijdens deze dag komen de thema’s aan de orde die in het online college besproken zijn, maar dan op een manier die de werkelijkheid benadert. Groepsdynamica in de boardroom pur sang. Deelnemers beoefenen dus diverse stijlen, naar gelang hun leerbehoefte.

Deel 3: Online reflectie leermoment
Circa één week na het volgen van de simulatie volgt een online reflectiemoment met de hele groep. U heeft dan tijd gehad om de bijdrage en van de andere deelnemers en u zelf door te nemen en te laten bezinken. Ook heeft u mogelijk aanvullende leervragen of opmerkingen. Deze kunt u inbrengen van tevoren in de online leeromgeving of op het moment zelf. Uiteraard zullen de docenten en begeleiders ook hun observaties en leermomenten delen.

Annuleringsvoorwaarden
Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de Masterclass brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de Masterclass brengen wij u 100% van de kosten in rekening. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega commissaris; informeer ons hierover per mail. De VTW Academie behoudt zich het recht voor de datum van de Masterclass, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd.
Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar vtw@academievoortoezichthouders.nl.

Aanmelden