VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Inspiratiegroepen

Bent u toe aan verdieping in uw eigen professionalisering als commissaris? En staat u open voor nieuwe inspiratie die deze zoektocht u kan brengen in uw bestuurlijke werk? Neem dan deel aan een inspiratiegroep die de VTW aanbiedt.

Doel inspiratiegroepen
Het doel van de inspiratiegroepen is om onder begeleiding van een inspirerende moderator in kleinere groepen te werken aan professionele verdieping in de vorm van uitwisseling over de do’s en de don’ts in de praktijk van commissarissen.

Voorbeelden van thema’s zijn:

  • Hoe zorg je dat je de juiste informatie krijgt van het bestuur?
  • Hoe onderzoek en bespreek je de maatschappelijke ambitie e.a. strategische issues?
  • Hoe vergroot je zicht op je eigen blinde vlekken?
  • Wanneer/hoe maak je onbestemde twijfels over gedrag van collega commissarissen en/of bestuurder bespreekbaar?
  • Hoe krijg je belangrijke thema’s op de agenda (bijv. legitimatie, efficiency, betaalbaarheid)?
  • Hoe vul je de rol van voordrachtcommissaris goed in?
  • Hoe ga je om met social media in de boardroom?
  • Etc.

Opzet inspiratiegroepen
Een inspiratiegroep bestaat uit minimaal 6 en maximaal 8 deelnemers. We streven naar een diverse groep van deelnemers (grote en kleinere corporaties, voorzitters en leden, wel of niet voordrachtscommissaris). De VTW Academie werkt voor de organisatie van de inspiratiegroepen samen met diverse moderatoren die ruime ervaring hebben met coaching en begeleiding van intervisie met bestuurders en commissarissen.

Drie bijeenkomsten
Per inspiratiegroep worden drie bijeenkomsten aangeboden. De eerste bijeenkomst zal in het teken staan van persoonlijke kennismaking, inventarisatie van thema’s en cases en afspraken over de vorm/methodiek en de begeleiding bij de discussie (of intervisie). De ingebrachte thema’s en cases zullen worden uitgediept in de volgende twee bijeenkomsten. De bijeenkomsten zullen telkens drie uur duren. Per bijeenkomst van 3 uur, mogen 3 PE-punten worden geregistreerd. In totaal ontvangt u per drie bijeenkomsten dus 9 PE-punten. De kosten zijn vastgesteld op €750,- (leden) en €975,- (niet-leden) per drie bijeenkomsten.

Aanmelden
Heeft u interesse om deel te nemen aan een inspiratiegroep dan kunt u een mail sturen naar vtw@academievoortoezichthouders.nl
Bij vragen kunt u contact opnemen met de VTW academie via  vtw@academievoortoezichthouders.nl of tel: 0570 – 760006.