VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Docent:

Sylvo Gaastra – van huis uit opbouwwerker – werkt sinds 2002 bij de Nederlandse Woonbond en was tot voor kort projectleider “vernieuwing huurdersorganisaties”. Daarbij staan het verbeteren en vooral vernieuwen centraal. Naast zijn werk voor de Woonbond is hij commissaris bij woningcorporatie Accolade (Heerenveen) en lid van de Huurcommissie voor de geschilbeslechting voor de WOHV.

2 opleidingen gevonden

De huurder als consument en strategische partner

  • 1 dag
  • 5 punten
  • Participatie, Wet huurder/verhuurder, Prestatieafspraken, Klanttevredenheid, KWH-label, Benchmark

De huurder als consument geeft duidelijk zijn of haar mening over de ervaren kwaliteit van de woning, de dienstverlening en de woonomgeving. Werken aan een hoge klanttevredenheid in de relatie met de huurder is van groot belang en daar is nog een wereld te winnen. Maar een moderne corporatie gaat verder. Als strategische partner geven Lees verder »

Stakeholdermanagement, de nieuwe relatie met gemeente en huurder en de rol van de RvC

  • 1 dag
  • 5 punten
  • Dialoog met stakeholders, Lokale partijen, Gemeente, Huurdersorganisatie

De corporatie werkt steeds meer in verbinding met andere partijen. Met de formele partijen – gemeenten en huurders – waarmee prestatieafspraken worden gemaakt, maar ook bijvoorbeeld met zorg- en welzijnsinstellingen. In de Governancecode woningcorporaties luidt code 4 “Bestuur en RvC gaan in dialoog met belanghebbende partijen.” De vraag is dan wie zijn die partijen, wie Lees verder »