VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Docent:

Steven de Waal is oprichter en voorzitter van de Denktank Public SPACE, met als missie het bevorderen van burgerschap en maatschappelijk ondernemerschap in de publieke sector. De Waal is expert op het gebied van strategische ontwikkelingen in de gezondheidszorg in binnen- en buitenland. Hij introduceerde de term en het gedachtegoed van maatschappelijk ondernemerschap en maatschappelijke onderneming. Hij is in 2014 gepromoveerd op ‘The Value(s) of Civil Leaders’. Zijn laatste Nederlandse boek gaat over ‘Burgerkracht met Burgermacht’ (2015). Dat heeft vervolgens geresulteerd in zijn internationale boek ‘Civil Leadership as the Future of Leadership’ (2018), waarover hij nu een internationale lezingentour houdt.

1 opleiding gevonden

Leergang “Voor de Voorzitter”

  • 3 dagen
  • 15 punten

Deze opleiding wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden. Inhoud De voorzitter is cruciaal voor het functioneren van de Raad van Commissarissen. Hij/zij heeft een speciale Lees verder »