VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Docent: Rob Rötscheid

Rob Rötscheid heeft een economische achtergrond (universiteit van Tilburg) en is bestuursvoorzitter bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Hij is ruim 25 jaar werkzaam in de corporatie- en vastgoedsector. Hiervoor was hij partner bij een advieskantoor en heeft hij woningcorporaties, zorginstellingen en institutionele partijen geadviseerd bij financiële en vastgoed vraagstukken. Daarnaast en daarvoor heeft hij bij meerdere corporaties de functie van (financieel) directeur/bestuurder vervult.

1 opleiding gevonden

De financiële wereld van de woningcorporatie

  • 1 dag
  • 5 punten

Vrijwel elke RvC heeft één of meer leden met een stevige financiële achtergrond. Dat laat onverlet dat iedere commissaris de basiskennis moet hebben om ook zelf het financiële functioneren van de corporatie en de inbreng van de ‘financieel specialisten’ te kunnen volgen en beoordelen. Daarbij komt dat de financiële wereld van de woningcorporatie veel branche Lees verder »