VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Docent: René Craemer

Mr René Craemer was als Hoofdofficier van Justitie van het Functioneel Parket verbonden aan het Openbaar Ministerie. Sinds 2009 is hij bestuursadviseur inzake integriteitsmanagement, fraudebestrijding en governance. Hij was  betrokken bij de onderzoeken bij Vestia en Rochdale. Bij de laatste woningcorporatie was hij 7 jaar voorzitter van de RvC. Hij organiseerde en coördineerde het Integriteitsoverleg Vastgoedmarkt, waaraan de belangrijkste organisaties van de vastgoedmarkt deelnemen. Hij adviseerde verschillende corporaties bij het opzetten van integriteitsmanagement.

1 opleiding gevonden

Masterclass “Ethiek van governance en governance van ethiek”

  • 1 dag
  • 5 punten

Deze masterclass wordt in samenwerking met de VTOI-NVTK Academie (Vereniging van Toezichthouders in Onderwijs en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit zowel de VTOI-NVTK als de VTW kunnen zich hiervoor aanmelden. Inhoud Op het niveau van de corporatie hangt ethisch beleid nauw samen met de visie op de rol en positie van de woningcorporatie in de samenleving Lees verder »