VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Docent:

Monika Milz (1957) heeft een bedrijfseconomische en Human Resources achtergrond. Na 30 jaar in lijn- en staffuncties in de bankwereld heeft zij 10 jaar geleden de doorstart gemaakt als zelfstandig ondernemer en professioneel toezichthouder. Zij werkt sinds 2011 als boardroom consultant en coach. Al vele jaren is Monika zelf ook toezichthouder en treedt zij op als docent voor bestuur en toezicht met als expertise “de werkgeversrol van de toezichthouder”. Publicaties – mede van haar hand – zijn  “ONVRIJWILLIG – Lessen uit gedwongen vertrek van bestuurders” (Mediawerf 2020) en “De smalle en de brede werkgeversrol van de raad van toezicht” VTOI-NVTK (2020).

2 opleidingen gevonden

Leergang voor de voorzitter

  • 3 dagen
  • 15 punten
  • Verantwoordelijkheden, Vergroting handelingsrepertoire, Samenspel met andere gremia, Teambuilding, Werkgeverstaken

Een prima toezichthouder is nog niet zomaar een goede voorzitter. Het is dan ook niet vreemd dat de voorzitter veelal ‘in functie’ wordt geworven. Er worden hoge eisen gesteld aan het interne toezicht van een maatschappelijke organisatie. De maatschappelijke opgave is vaak complex, de middelen – zeker in sommige sectoren – beperkt en er zijn Lees verder »

Werkgeverstaken van de RvC

  • 1 dag
  • 5 punten
  • Goed werkgeverschap, Wettelijke aspecten, Remuneratie, Andere gremia dan bestuur

Met de masterclass willen we de commissarissen ondersteunen de werkgeversrol zo goed mogelijk te vervullen. Daarom wordt stilgestaan bij de vraag hoe ver de werkgeverstaak van de raad van commissarissen reikt. We behandelen uiteenlopende aspecten van de werkgeverstaak van de raad van commissarissen. Wij maken onderscheid tussen twee toezichttaken en drie zorgtaken; deze vijf taken Lees verder »