VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Docent:

Monika Milz is boardroom consultant en partner bij Governance Support. Naast algemene governance vraagstukken richt zij zich in het bijzonder op de werkgeverstaken van de RvC en management development in de top in uiteenlopende sectoren, de publieke sector zowel als de private sector. Zij vervult daarnaast al sinds 1990 diverse toezichtfuncties. Zij is onder meer commissaris bij De Volksbank en was toezichthouder bij UvA/Hogeschool van Amsterdam. Monika heeft brede ervaring opgedaan in haar carrière bij ABN AMRO en Rabobank, waar zij functies bekleedde op commercieel gebied en op het terrein van human resources.

2 opleidingen gevonden

Leergang “Voor de Voorzitter”

  • 3 dagen
  • 15 punten

Een prima toezichthouder is nog niet zomaar een goede voorzitter. Het is dan ook niet vreemd dat de voorzitter veelal ‘in functie’ wordt geworven. Er worden hoge eisen gesteld aan het interne toezicht van een maatschappelijke organisatie. De maatschappelijke opgave is vaak complex, de middelen – zeker in sommige sectoren – beperkt en er zijn Lees verder »

Werkgeverstaken van de RvC

  • 1 dag
  • 5 punten

Met de masterclass willen we de commissarissen ondersteunen de werkgeversrol zo goed mogelijk te vervullen. Daarom wordt stilgestaan bij de vraag hoe ver de werkgeverstaak van de raad van commissarissen reikt. We behandelen uiteenlopende aspecten van de werkgeverstaak van de raad van commissarissen. Wij maken onderscheid tussen twee toezichttaken en drie zorgtaken; deze vijf taken Lees verder »