VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Docent: Machteld Huber

Machteld Huber is van oorsprong huisarts. Tijdens eigen ervaring met ziekte ontdekte ze hoe zij haar herstel positief kon beïnvloeden en daarna besloot zij als onderzoeker ‘gezondheidsbevordering’ meer op de kaart te zetten. Ze ontwikkelde (in opdracht van Gezondheidsraad en ZonMw) een nieuw, dynamisch concept van gezondheid, gebaseerd op veerkracht en eigen regie en werkte dat verder uit tot ‘Positieve Gezondheid’ met zes dimensies. In 2014 promoveerde zij op haar werk en in 2015 richtte zij het ‘Institute for Positive Health’ op, om de implementatie van Positieve Gezondheid te ondersteunen. Voor haar werk ontving zij in 2012 een ZonMw Parel; in 2015 werd zij verkozen tot meest invloedrijke persoon in de publieke gezondheid.

1 opleiding gevonden

Een andere kijk op Gezondheid & Governance

  • 5 punten
  • Concept positieve gezondheid, Langer thuis wonen, Vergrijzing, Samenwerking sectoren

Het denken over ziekte en gezondheid en het inrichten van de gezondheidszorg is aan verandering onderhevig. Vanuit het verleden is de zorg nog dominant gericht op repareren, herstellen of voorkomen van medische ziekten en gebreken. Het zorgstelsel is daar voornamelijk op ingericht. De roep en wens om dat te veranderen is voelbaar en merkbaar in veel Lees verder »