VTW Academie
Professioneel toezichthouden met Passie voor volkshuisvesting

Docent:

Ben Spelbos was een kleine 20 jaar als accountant verbonden aan PwC, waar hij onder meer verantwoordelijk was voor de dienstverlening aan woningcorporaties. Nu heeft hij een eigen adviespraktijk op financieel gebied en is hij commissaris bij Portaal en Intermaris. Ben is coauteur van de VTW-publicatie “De relatie tussen de raad van commissarissen, het bestuur en de externe accountant: spel met meerwaarde”.

1 opleiding gevonden

Masterclass “De RvC, de accountant en de auditcommissie”

  • 1 dag
  • 5 punten

Inhoud De afgelopen jaren is de as RvC – accountant versterkt; die trend zet zich voort. Ook de rol van de accountant zelf is ontwikkeling, zoals zwaardere eisen aan onafhankelijkheid en verbreding van de jaarlijkse controletaak. De rijksoverheid merkt vanaf januari 2018 corporaties met 1500 en meer woningen aan als OOB. Dit heeft consequenties voor het Lees verder »